'Nee' tegen windpark

KLUNDERT -  Inwoners van Klundert hebben de enquête over het windpark van Nuon massaal links laten liggen. Nog geen vijfde heeft deelgenomen. Een meerderheid daarvan is tegen het plaatsen van de windmolens aan de westkant van industrieterrein Moerdijk.

De uitslag van de peiling is dinsdag naar buiten gebracht. Het Moerdijkse college van burgemeester en wethouders staat te kijken van de respons van slechts 19 procent.  ,,Dat valt tegen. Het beeld bestond dat dit heel erg leefde in Klundert'', staat in een brief die gisteren naar de gemeenteraad is gegaan.

Van de 4.400 formulieren die onder inwoners van 18 jaar en ouder van Klundert en Noordschans werden uitgezet, kwamen er 833 ingevuld terug. 

Ruim de helft (56 procent)  is tegen het windpark. Een kwart is voor molens met een hoogte van 180 meter in combinatie met een zonneweide die bewoners een aanzienlijk goedkopere stroomrekening bezorgt (jaarlijks 250 euro). Acht procent is voor molens van 150 meter met weinig financieel voordeel voor de bevolking. Negen procent geeft aan voor een andere variant te kiezen, bijvoorbeeld voor een windpark elders op het industrieterrein. Twee procent zegt dat de hoogte van de molens ze niks uitmaakt.

Melten Dekkers van de stadstafel in Klundert vindt dat de gemeenteraad maar één conclusie aan de enquête kan verbinden. ,,Een meerderheid is tegen, dus stoppen met dit project.''

Tegen het park werden eerder vanuit Klundert meer dan 250 bezwaren en ruim duizend handtekeningen ingediend.  Dat de respons nu zo laag is, wijt Dekkers onder meer aan de onvolledige folders die werden verspreid. ,,Daarin konden inwoners kiezen uit hoge of lage molens. Pas nadat de folders waren gedrukt is eraan toegevoegd dat er ook nee tegen het windpark kon worden gezegd. Veel mensen hadden de formulieren toen al weggegooid omdat ze moesten kiezen uit twee varianten die ze beide niet wilden.''

De raadscommissie Fysieke Infrastructuur praat dinsdag 20 december over het bestemmingsplan voor het park met zevens windmolens, waarvan vijf langs de Westelijke Randweg nabij Klundert. In januari neemt de gemeenteraad een besluit.

Als het aan B en W ligt kiest de raad op basis van de uitslag van de enquête tussen een park met molens van 180 meter of voor het afblazen van het project. Het college neemt geen standpunt in, maar plaatst wel kanttekeningen bij de twee mogelijkheden.

Kiezen voor molens van 180 meter doet volgens B en W de uitslag van de enquête geen recht. Daar staat tegenover dat dit park inwoners flink financieel voordeel oplevert en de gemeente er een belangrijke slag op gebied van duurzaamheid mee slaat. ,,De opbrengst is voldoende voor het jaarlijks stroomverbruik van circa 24.000 huishoudens'', melden B en W de gemeenteraad.

Door te stoppen met het windpark loopt de gemeente het risico dat de provincie ingrijpt en realisatie via een inpassingsplan zelf gaat regelen. Of dat elders in de gemeente naar ruimte voor windmolens moet worden gezocht.

De peiling, uitgevoerd tussen 6 en 12 december,  is gedaan door I&O uit Amsterdam. De respons van 19% is volgens dit bureau voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen.