Volledig scherm
Foto Cor Viveen

Moerdijk vraagt initiatieven van inwoners

FIJNAART - Wethouder Frans Fakkers is best tevreden over de manier waarop inwoners van Moerdijk worden betrokken bij het beleid van de gemeente. In 2017 wil hij dat verder uitbouwen.

Dat stelde Fakkers bij de presentatie van de gemeentebegroting 2017. "Steeds meer wordt invulling gegeven aan het betrekken van onze inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven bij het opstellen van plannen en bij de uitvoering.

Ook doen wij steeds meer een beroep op onze inwoners om te komen met initiatieven, waarbij de gemeente dan de rol van 'facilitator' op zich neemt, in plaats van 'bepaler'", staat in de begroting. Fakkers: "Het gaat om de veranderende rolverdeling tussen overheid en burgers. De gemeente knapt niet alles meer op."

Zo worden burgers en instellingen in Moerdijk nauw betrokken bij de totstandkoming van de gebiedsplannen. Denk aan de Voorstraat in Fijnaart of het haventracé in Zevenbergen. De gemeente staat ook anders tegenover initiatieven uit de samenleving.

Als iemand nu een plannetje heeft om een speeltuintje aan te leggen, werkt de gemeente al snel mee. Voorheen reageerde de gemeente als de burger iets vroeg met 'nee, tenzij...'. "Nu is het vaker 'ja, mits...' Mits de openbare orde en veiligheid niet in het geding zijn."