Het gebied waar het LPM Moerdijk zou moeten komen - de oksel van A16 en A17 - ligt al jaren te wachten op een besluit van de Raad van State.
Volledig scherm
Het gebied waar het LPM Moerdijk zou moeten komen - de oksel van A16 en A17 - ligt al jaren te wachten op een besluit van de Raad van State. © Marcel Otterspeer / Pix4Profs

Logistiek Park Moerdijk ‘PAS’ op de plaats voor plan

DEN HAAG/MOERDIJK – De provincie Brabant moet een uitgebreid stikstof- en natuuronderzoek doen om de aanleg van het 142 hectare grote Logistiek Park Moerdijk (LPM) mogelijk te maken. Die eis heeft de Raad van State gisteren in een tussenvonnis op tafel gelegd.

Niet geheel onverwacht haalde de Raad ook door het LPM-plan een dikke stikstofstreep. Sinds het hoogste bestuursrechtscollege eind mei van dit jaar de inmiddels beruchte uitspraak over de algemene PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) deed, hebben tal van bouwprojecten flinke vertraging opgelopen. De Raad keurde eind mei de PAS af, omdat de regeling te vaag was.

Schade aan natuur compenseren

Belangrijk is dat bij bouwprojecten, zoals de aanleg van het LPM, vooraf duidelijk moet zijn welke maatregelen worden getroffen die aantoonbaar de schade aan de natuur compenseren. In de huidige plannen voor het Logistiek Park ontbreken die. Daarom moet de provincie nu een zogenoemde Passende Beoordeling (natuuronderzoek) doen naar de gevolgen van het project op de omliggende beschermde natuurgebieden.

Voor het LPM zijn dat de Biesbosch en het Krammer-Volkerak. Voor het natuurgebied het Hollands Diep is het niet nodig, oordeelt de Raad. Dat natuurgebied is niet gevoelig voor verzurende en als meststof werkende stikstofverbindingen.

LPM wordt gasloos

De uitspraak verrast de provincie, het Havenbedrijf Moerdijk en de gemeente Moerdijk niet. ,,We moeten iets beter aantonen welke stikstofmaatregelen er genomen worden”, laten ze in een gezamenlijke reactie weten. ,,Daar zijn diverse mogelijkheden voor. Zo wordt het bedrijventerrein volledig gasloos waardoor bedrijven zelf geen stikstof uitstoten.”

Overigens kunnen de drie instanties voor de rest wel tevreden zijn. Want alle overige bezwaren, zoals tegen de nut- en noodzaak van het LPM en tegen de locatiekeuze, zijn verworpen door de Raad van State.

SBBM ‘dik tevreden’

Voor de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk (SBBM) een bittere pil. De Raad verklaarde alle overige bezwaren van de Stichting niet-ontvankelijk. Toch is SBBM ‘dik tevreden’ met de tussenuitspraak. ,,Het moet nog maar blijken of LPM aan de stikstofnorm kan voldoen met de tienduizenden vrachtwagens die er maandelijks af en aan gaan rijden”, stelt voorzitter Wim Rijnart. De provincie krijgt nog een half jaar de tijd voor het stikstofonderzoek en moet daarna de Raad van State en tegenstanders van de uitkomsten op de hoogte stellen. Rijnart: ,,Dan kunnen wij ook weer ons zegje doen. De uitspraak is verre van hopeloos.”