ATM Moerdijk is specialist in het verwerken van gevaarlijk afval. Daar horen giftige gassen zoals benzeen bij, afkomstig van schepen.
Volledig scherm
ATM Moerdijk is specialist in het verwerken van gevaarlijk afval. Daar horen giftige gassen zoals benzeen bij, afkomstig van schepen. © atm moerdijk

Hier krijgt ATM Moerdijk het druk mee

MOERDIJK - Het snel naderende verbod op 'varend ontgassen’ voor binnenvaartschepen op Nederlandse wateren betekent meer werk voor ATM Moerdijk. 

Dat bevestigt Sanne Wagemakers, communicatieadviseur van het bedrijf op het haven- en industrieterrein dat gespecialiseerd is in het verwerken van gevaarlijk afval en als enige in Nederland twee ontgassing-installaties op vaste wal heeft die binnenvaartschepen kunnen ontdoen van benzeen en benzeen-houdende stoffen.

Quote

Het feit dat er nog geen landelijke regelge­ving is, is eigenlijk van de zotte met zoveel binnen­vaart­ver­keer

Sanne Wagemakers, Communicatieadviseur ATM Moerdijk

In het vorige boekjaar reinigde ATM 3.300 schepen; daarvan zijn er 495 tevens ontgast. ,,Zeker als er meer toezicht op komt, kunnen dat er veel meer worden”, aldus Wagemakers, ,,en dat is alleen maar goed voor het milieu. Landelijke regelgeving is hard nodig, met zoveel binnenvaartverkeer. Het zorgt voor maatschappelijke onrust. Wij bieden de milieuvriendelijke diensten aan.”

Regels

Het probleem met de ontgassing is dat eensluidende wet- en regelgeving op zich laat wachten. Er zijn Europese, landelijke en provinciale regels. Provinciaal ingestelde verboden blijken op de Rijkswateren niet te gelden. Schippers van tankschepen die gevaarlijke stoffen vervoeren, erkennen dat er varend wordt ontgast op Nederlandse rivieren, ‘maar alleen volgens de regels’. 

Ontgassingstraatje

Zo heeft het kunnen gebeuren dat het Hollandsch Diep tot voor kort nog bekend stond als het ontgassing-straatje van Nederland. Een doorn in het oog van de Moerdijkse burgemeester Jac Klijs, die de  problematiek bij de landelijke politiek onder de aandacht bracht. 

Partij van de Dieren

In 2020 zou het landelijk verbod op het varend lozen van petrochemische gassen, na jaren vertraging, van kracht gaan. Er is kans dat dat al 2019 zal worden, nu de Partij voor de Dieren (PvdD) minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) zo ver heeft gekregen om te onderzoeken of zij het schoon blazen van tanks door binnenvaartschepen tijdens de vaart nog eerder kan verbieden. Ook heeft zij toegezegd het ontgassen maximaal in te perken tot het nationaal verbod geldt.

Actie

Tot nu toe hebben inspanningen van het kabinet voor de invoering van een internationaal verdrag over varend ontgassen niets opgeleverd. De PvdD vindt dit niet kunnen. ,,Het ontgassen gaat maar door en het kabinet staat erbij en kijkt ernaar", meent Kamerlid Christine Teunissen. ,,We verwachten nu actie om omwonenden te beschermen. Als onze buren (Duitsland, AV) een verbod in kunnen stellen, kunnen wij dat ook.”