Volledig scherm
Waar is het laagste punt in uw wijk? Waar gaat het water naartoe? © AP

‘Help, mijn huis is rood!’ Hoe klimaatbestendig is gemeente Moerdijk?

ZEVENBERGEN - Wat zijn de eventuele gevolgen van klimaatveranderingen voor inwoners van de gemeente Moerdijk? Om hier inzicht in te krijgen, is de zogeheten Stresstest Moerdijk uitgevoerd.

De resultaten hiervan zijn sinds kort openbaar in te zien op de website klimaatanalysemoerdijk.nl.  Ze zijn uitgesplitst in vier thema's : hitte, droogte, wateroverlast en waterveiligheid  - denk aan overstromingen. Op deze kaarten kunnen inwoners tamelijk nauwkeurig zien in hoeverre ze te maken hebben met  potentiële risico's. 

Hoe hoger de indicatie, hoe roder het gebouw 

De website laat bijvoorbeeld zien of een gebouw of woning kwetsbaar is voor overlast van water. Hoe hoger de indicatie, hoe roder het gebouw. Maar een indicatie is nog niet per definitie een risico. ,,Of er  inderdaad een risico is, hangt van meer factoren af", legt Marty Braat, adviseur water en groen van de gemeente Moerdijk, uit. 

Quote

Klimaatver­an­de­ring is voor veel mensen nog een ver-van-mijn-bed-show

Marty Braat, Adviseur water en groen, gemeente Moerdijk

,,Klimaatverandering is voor velen nog een ver-van-mijn-bed-show", zegt hij. ,,Met deze kaarten proberen we het onderwerp dicht bij huis te brengen.” 

Hij geeft een paar voorbeelden: ,,Hoe gaat u om met regenwater? Waar is het laagste punt in uw wijk? Is uw voortuin bestraat? Hoe hoog is de drempel?  Al dat soort vragen kunnen we stellen als het gaat om wat wij ook zelf, op lokaal niveau, kunnen doen.”

Deze stap wordt volgend jaar gezet. ,,We gebruiken de website  nu vooralsnog intern. Begin volgend jaar gaan we erover in gesprek met de strategische partners zoals het Waterschap, Surplus en stichting Groenhuysen, het havenbedrijf,  de ziekenhuizen Bravis en Amphia en natuurlijk ook met de inwoners via de stads- en dorpstafels.” 

Wat zijn de risico's? Wat zijn de kansen?

Wat zijn de risico's? Wat zijn de kansen? Welke maatregelen zijn nodig, en: wie neemt die? Daarover zullen de gesprekken gaan. ,,Het gaat om een gezamenlijke verantwoordelijkheid", benadrukt Braat.

De Stresstest is een uitvloeisel van het in 2015 genomen besluit van de Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO) om gezamenlijk de klimaateffecten voor West-Brabant in beeld te brengen. Het RRO valt weer onder het Deltaplan Ruimte Adaptatie: een gezamenlijk nationaal plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk met concrete doelen voor de verantwoordelijke overheden. 

Klimaatatlas

Het eerste resultaat was de zogeheten Klimaatatlas. Deze atlas heeft met de Stresstest een lokale vertaling gekregen. Deze moet in de eerste plaats bijdragen aan bewustwording ten aanzien van de kwetsbaarheid voor klimaatverandering en in de tweede plaats aan maatregelen om deze kwetsbaarheid te verkleinen.