A2B-online investeerde in derde containerschip.
Volledig scherm
A2B-online investeerde in derde containerschip. © FOTO A2B-online

Haven van Moerdijk ontwikkelt zich volgens planning: nog wel verbeteringen aan spoor

MOERDIJK - Met de komst van een rederij die wekelijks op Oslo vaart en een spoorverbinding met Milaan waar vijf keer per week een shuttle rijdt, is de positie van industrie- en haventerrein Moerdijk in de voorbije periode versterkt.

Dat staat in de Monitor Uitvoeringsprogramma Havenstrategie, die inzicht geeft in de uitvoering van de havenstrategie uit 2014.

Op de nieuwjaarsreceptie werd bekend dat de overslag op Moerdijk in 2016 is gegroeid naar 17,5 miljoen ton. Daarmee is het einddoel voor 2030 nog lang niet behaald want dat is gesteld op 26 miljoen ton. Moerdijk vervult steeds meer een ondersteunende functie voor de wereldhavens van Rotterdam en Antwerpen. Een van de bedrijven die een belangrijke rol spelen bij de shortsea-verbindingen is A2B-online dat vorige maand het derde schip heeft aangeschaft voor lijndiensten met Engeland.

In de Havenstrategie wordt steeds gekeken naar het eindresultaat dat in 2030 moet zijn bereikt. In dat jaar moeten alle vervoersmodaliteiten vervolmaakt zijn. Dat betekent dat logistieke bedrijven naadloos moeten kunnen schakelen tussen spoor, weg, water en de buisleidingenstraat.

Vooral aan het spoor moet nog veel worden verbeterd. In 2015 is Europese subsidie gevraagd voor een onderzoek naar het spoor maar die is niet verleend. Daarop is het Havenbedrijf in zee gegaan met enkele bedrijven en met ProRail. Voordat Moerdijk wordt opgenomen in de landelijke Spooragenda moeten zowel ProRail als het Rijk overtuigd zijn van de noodzaak in het Moerdijkse spoor te investeren. Dus wordt nu inzichtelijk gemaakt waar de ondernemers op Moerdijk behoefte aan hebben.

In veel rapportages van het Havenbedrijf speelt de relatie met omwonenden een belangrijke rol. In de Monitor staat te lezen: ‘De bewoners in de directe omgeving kunnen het complex zien, ruiken en horen.’ Enkele jaren functioneerde de zogeheten Burenraad waarin omwonenden, bedrijven en het Havenbedrijf overleg voerden.

De omwonenden zijn veelal afkomstig uit dorps- of stadsraden, maar daarvan zijn er een paar opgedoekt in de voorbije periode. In de Moerdijkse kernen spelen dorps- en stadstafels een steeds belangrijkere rol. Daarom is besloten de Burenraad te stoppen en een nieuwe ‘tafel’ in het leven te roepen; de tafel Haven- en Industrieterrein.