Nog altijd is er geen beweging op de plek waar het LPM moet komen. Provinciale Staten keurde vrijdag wel de aankoop van stikstofrechten goed waarmee de provincie het project wil vlot trekken.
Volledig scherm
Nog altijd is er geen beweging op de plek waar het LPM moet komen. Provinciale Staten keurde vrijdag wel de aankoop van stikstofrechten goed waarmee de provincie het project wil vlot trekken. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Groen licht aankoop stikstofrechten voor LPM

MOERDIJK - De manier waarop de provincie razendsnel boerderijen opkocht om zo het stikstofprobleem van Logistiek Park Moerdijk (LPM) op te lossen, daar is vrijwel geen enkele politieke fractie tevreden over. 

Maar uiteindelijk ging een meerderheid van Provinciale Staten (37 van de 55 stemmen) vrijdag toch akkoord met het aangepaste plan voor het LPM. 

Stikstof verlagen om kwetsbare natuur te beschermen

Over dat plan voor een nieuw industrieterrein voor logistieke bedrijven werd jarenlang gebakkeleid, en geprocedeerd tot aan de Raad van State toe. Dat hoogste rechtsorgaan besliste dat  extra maatregelen nodig zijn om kwetsbare natuur te beschermen en daar ging het gisteren over. 

Want de uitspraak van de Raad van State leidde tot de aankoop van zes boerderijen en de bijbehorende stikstof-uitstootrechten van boeren binnen en buiten Brabant, die met hun bedrijf wilden stoppen. Door elders uitstoot te beëindigen, wordt de uitstoot van het LPM als het ware teniet gedaan; dat wordt saldering genoemd. 

Andere provincies waren nogal boos over het shopgedrag van Brabant

Een systeem dat andere provincies nog niet hebben toegepast en die voelden zich dan ook overvallen door de handelwijze van Brabant. Ook diverse Brabantse Statenfracties hekelden dit shopgedrag van het college van Gedeputeerde Staten. 

Een motie van Anne-Miep Vlasveld om te onderzoeken wat het nut en de noodzaak van een logistiek park bij Moerdijk zijn, haalde het niet.
Volledig scherm
Een motie van Anne-Miep Vlasveld om te onderzoeken wat het nut en de noodzaak van een logistiek park bij Moerdijk zijn, haalde het niet. © Partij voor de Dieren

Verschillende partijen probeerden de discussie gisteren te verbreden  en de noodzaak van het nieuwe logistieke park aan de orde te stellen. De PvdD wilde een nieuw onderzoek naar nut en noodzaak van het nieuwe terrein. 

,,Provinciale Staten zijn in 2016 wel akkoord gegaan met het LPM, maar intussen is de wereld behoorlijk veranderd", zei  Anne-Miep Vlasveld. ,,Er zijn ontzettend veel logistieke bedrijven bijgekomen en er staan nog diverse project op de rol.”

Quote

Moerdijk heeft al zo te lijden onder de zware industrie. Zijn we al vergeten wat bij Chemiepack is gebeurd?

Hagar Roijackers, Statenlid GroenLinks

Hagar Roijackers van GroenLinks plaatste vraagtekens bij de maatschappelijke meerwaarde van het LPM. ,,Moerdijk heeft al te lijden onder de zware industrie die er is, stank en verkeer. Zijn we al vergeten wat bij Chemiepack is gebeurd? Ik denk dat de compensatie die de inwoners wordt voorgehouden uitloopt op een zware teleurstelling.”

PVV: Liever een weiland dan een industrieterrein

Maikel Boon van de PVV zei ‘liever een weiland te zien dan een industrieterrein waar Oost-Europese vrachtwagens af en aan denderen'. Genoemde partijen stemden dan ook tegen het aangepaste LPM-plan, evenals de SP en ChristenUnie-SGP. Het CDA stemde verdeeld, terwijl CDA’er Marcel Deryckere zich onthield van stemming. 

Maikel Boons motie van afkeuring richting PvdA-gedeputeerde Erik van Merriënboer die de stikstofdeal namens het college rondbreide, werd met 50 stemmen tegen verworpen.  Van Merriënboer keert niet terug in het nieuwe college van Gedeputeerde Staten dat volgende week wordt geïnstalleerd.
Volledig scherm
Maikel Boons motie van afkeuring richting PvdA-gedeputeerde Erik van Merriënboer die de stikstofdeal namens het college rondbreide, werd met 50 stemmen tegen verworpen. Van Merriënboer keert niet terug in het nieuwe college van Gedeputeerde Staten dat volgende week wordt geïnstalleerd. © Maikel Boon

Wanneer het Havenbedrijf Moerdijk aan de slag kan met de ontwikkeling van het 142  hectare grote terrein inde oksel van A17/A16  is nog onbekend. Eerst moet het nu goedgekeurde LPM-plan weer aan de Raad van State worden voorgelegd. 

Wanneer Ferdinand van den Oever,  directeur havenbedrijf Moerdijk, aan de slag kan met de ontwikkeling van LPM moet nog worden afgewacht. Eerst moet de Raad van State opnieuw het licht laten schijnen over de stikstofparagraaf van het LPM-plan.
Volledig scherm
Wanneer Ferdinand van den Oever, directeur havenbedrijf Moerdijk, aan de slag kan met de ontwikkeling van LPM moet nog worden afgewacht. Eerst moet de Raad van State opnieuw het licht laten schijnen over de stikstofparagraaf van het LPM-plan. © Pix4Profs/René Schotanus