'Goederentreinen moeten langzamer rijden in de nacht'

ZEVENBERGEN - Staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA, Infrastructuur) onderzoekt of het wettelijk mogelijk is goederentreinen in de toekomst 's nachts te verplichten langzamer te rijden door de kernen van Zevenbergen, Oudenbosch en Roosendaal. Dit najaar maakt ze de uitkomsten van het onderzoek bekend.

Een en ander staat in een brief van de college's van B en W van Moerdijk, Halderberge en Roosendaal aan de gemeenteraden van die plaatsen. Ook de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant heeft meegeschreven. De brief gaat over de laatste ontwikkelingen rond het Basisnet Spoor, waarin onder meer wordt beschreven hoe om te gaan met de enorme stijging van goederenvervoer per spoor.

Brabantroute

De bestuurders vergelijken de ontwikkelingen van de West-Brabantroute (Dordrecht-Roosendaal) met de Brabantroute (Dordrecht-Venlo). De Brabantroute loopt door de de steden Breda, Tilburg en Eindhoven. Wat de college's daarbij opvalt is dat de Brabantroute meer aandacht van de regering krijgt dan de route door West-Brabant.

Zo is het maximaal toegestane aantal ketelwagons (het risicoplafond) op de Brabantroute verlaagd naar 11.000 per jaar terwijl  over het traject door West-Brabant 50.000 ketelwagons mogen gaan rijden. Ook trekt Den Haag veel meer geld uit voor veiligheid en leefbaarheid van en rond de Brabantroute, terwijl het risicoplafond daar nauwelijks wordt overschreden. Conclusie: de Brabantroute en de daaraan gelegen steden worden zoveel mogelijk ontzien en West-Brabant is de dupe van dat beleid. Aldus de brief.

In juni schreven de gemeenteraden een brief aan de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur met het verzoek die te agenderen voor de vergadering van 5 juli. Maar het schrijven is daar niet aan de orde geweest. Wel kondigde Dijksma het onderzoek naar langzamer rijden in de nachtelijke uren aan. 

E-noses

Daarnaast zijn elf brandweerwagens in de regio inmiddels uitgerust met e-noses, die veranderingen in de luchtkwaliteit bij ongevallen direct kunnen meten. Verder gaat de brandweer via iPads communiceren en blijven de portofoons in de kazerne liggen. Het aansturen van de meetploegen en het ontvangen van meetwaarden gebeurt hierdoor sneller en efficiënter, aldus de colleges van B en W.

Volledig scherm
Goederenvervoer op het spoor door Zevenbergen. © Foto Marcel Otterspeer