Volledig scherm
© Thinkstock

Gemeente Moerdijk en provincie staan lijnrecht tegenover elkaar in debat over windmolens in Klaverpolder

MOERDIJK - De gemeente Moerdijk en de provincie staan lijnrecht tegenover elkaar over de invulling van de Klaverpolder bij het dorp Moerdijk. De provincie ziet de polder als mogelijke locatie voor windmolens, terwijl de gemeente dat absoluut niet wil.

Volgens Paul Welschen uit Moerdijk lijkt het er echter op dat de gemeente wèl meewerkt aan windturbines in de Klaverpolder.

Hij zegt dat na een vergadering deze week van de klankbordgroep Windenergie A16. Welschen zit in die klankbordgroep namens de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk èn als inwoner van het dorp. Hij zegt tijdens de vergadering te hebben opgevangen dat wethouder Jaap Kamp de plaatsing van molens in de Klaverpolder niet langer zal dwarsbomen.

30 tot 40 windmolens

Langs de A16 in Brabant komen dertig tot veertig windmolens. De vier A16-gemeenten en de provincie werken samen aan dat project. De provincie heeft voor de plaatsing van de molens langs de A16 zes varianten uitgewerkt. In bijna alle varianten staat ook het gebied ten oosten van het dorp Moerdijk als 'zoekgebied'. Dat is niet in lijn met het Moerdijkse raadsbesluit van drie jaar geleden.

In de Notitie Windenergie Gemeente Moerdijk is de Klaverpolder ten oosten van de A16 niet als reservelocatie opgenomen. Op 16 januari 2014 is deze notitie vastgesteld door de gemeenteraad. Want, zo was de redenering, de leefbaarheid in het dorp staat met het industrieterrein al voldoende onder druk.

Ander standpunt

,,Ik heb steeds uitgedragen dat het raadsbesluit er ligt", reageert wethouder Kamp. ,,Ook naar de provincie. Steeds is aan documenten toegevoegd dat de gemeenteraad van Moerdijk een ander standpunt inneemt." Wethouder Kamp zit ook in de klankbordgroep. ,,Want als ze over ons praten, kun je er maar het beste bij zijn. Want ook de provincie heeft bevoegdheden. Daarom blijf ik toch maar aan tafel zitten."

De gemeenteraad van Moerdijk heeft ook bepaald dat er ter hoogte van het Logistiek Park Moerdijk geen turbines geplaatst mogen worden omdat die de bedrijfsvoering op het LPM nadelig zouden kunnen beïnvloeden. ,,Er is gezegd dat het LPM vooralsnog geen zoeklocatie is. Maar ik proef wel dat de raad vindt dat we dáár nog eens naar moeten kijken."