Gemeente Moerdijk controleert brandveiligheid van eigen gebouwen

Henk den Ridder

Zevenbergen

Uit steekproeven van de gemeente Moerdijk is gebleken dat niet alle gemeentelijk vastgoed en schoolgebouwen voldoet aan de eisen van brandveiligheid. In een onderzoek worden op korte termijn alle tekortkomingen op een rijtje gezet.

Dit betekent niet, zo beklemtoont het college van B en W, dat de gebouwen nu niet veilig zijn. Het onderzoek kost 87.000 euro.

,,We willen er zeker van zijn dat de gemeentelijke panden geheel up-to-date zijn", aldus het college in het raadsvoorstel. Volgens wethouder Jaap Kamp gaat het ook helemaal niet om grote mankementen. ,,Nee hoor. Denk aan een bordje hier of een keurmerkje daar", aldus de wethouder.

Bovendien is het de gemeente zelf die aanvullende eisen heeft gesteld aan de brandveiligheid van gebouwen. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld sporthallen, gemeenschapshuizen en scholen. De afdeling Vergunning & Handhaving heeft op basis van de nieuwe eisen steekproeven uitgevoerd.

,,De gemeente heeft als eigenaar een verantwoordelijkheid inzake de brandveiligheid van deze panden. Een aantal panden is verhuurd aan derden", schrijft het college aan de gemeenteraad. B en W wijzen erop dat het naleven van de brandveiligheidsvoorschriften een verantwoordelijkheid is van de exploitant. ,,De gemeente is alleen verantwoordelijk voor de bouwkundige brandveiligheidsaspecten", laat het college noteren.