Fort de Hel op slot voor Frank Kastelein

HELWIJK - De poort van Fort de Hel in Helwijk is definitief in het slot gevallen voor Frank Kastelein. De Moerdijkse gemeenteraad gaat het college van B en W niet vragen om hem te laten terugkeren als fortwachter.

Kastelein had de raad om steun verzocht, maar die mengt zich er niet in, bleek vorige week in de raadscommissie Bestuur en Middelen.

Kastelein moest op 30 november als beheerder van het fort vertrekken, nadat het Gerechtshof in hoger beroep bepaalde dat het college van burgemeester en wethouder de huurrelatie met stichting Vrienden van Fort de Hel mocht beëindigen. Daarmee kwam er een einde aan een jarenlange juridische strijd. Gemeente en Kastelein lagen in de clinch over overlast van geluid en parkeren en niet nagekomen afspraken.

,,Er is is genoeg over gezegd en er is genoeg energie in gestoken'', zei PvdA-burgerlid Remco Schreuders.

Kastelein had de raad gevraagd om in de raadsvergadering van januari een motie in te dienen met daarin het verzoek aan het college om opnieuw met hem als fortwachter in zee te gaan. De raad begint hier niet aan, al waren er veel lovende woorden voor Kastelein. ,,Mijn volwassen kinderen denken met veel plezier terug aan de kinderfeestjes op het fort. Het is bijzonder spijtig zoals het gelopen is. Maar Kastelein heeft het over zichzelf afgeroepen'', zei CDA-fractievoorzitter Désirée Brummans.

BBM-fractievoorzitter Wim de Pijper nam het wel voor Kastelein op. ,,Het is zonde dat de huurrelatie is opgezegd. Wat mij betreft wordt die hersteld. Kastelein is een uniek mens die een vervallen fort levendig heeft gemaakt.''

Volgens Ingrid Kleijn van Moerdijk Lokaal verdient Kastelein zelfs een lintje. ,,Ik betreur het dat het op deze manier gegaan is.'' Ze noemde het 'discriminerend' dat Kastelein niet mee mag doen in de nieuwe sollicitatieronde voor beheer van het fort.

Volgens wethouder Thomas Zwiers is volstrekt logisch dat je iemand waar je de huurrelatie mee wilt stoppen daarvan uitsluit. ,,Dat is juridisch ook getoetst.''

Toch had ook Zwiers lovende woorden voor Kastelein. Zijn cultuur-historische  toeristische verdiensten staan volgens de wethouder buiten kijf. ,,Maar de huurrelatie met hem was slecht.''