Volledig scherm
Bij het open graven van de haven door Zevenbergen kunnen ondernemers schade ondervinden. Zoals hier op het westelijk haventracé. © Gemeente Moerdijk

Compensatie voor winkeliers Zevenbergen bij uitvoering Centrumplan

ZEVENBERGEN - Winkeliers die in het centrum van Zevenbergen financiële schade ondervinden bij de uitvoering van het Centrumplan, kunnen een beroep doen op compensatie door de gemeente Moerdijk.

Volgens wethouder Thomas Zwiers (VVD) gaat het er vooral om duidelijkheid te geven aan de ondernemers. ,,Ze zullen nog uitgebreide voorlichting krijgen", zegt Zwiers.

In september 2013 werd bekend dat de haven door het winkelhart van Zevenbergen weer wordt geopend. Nu bekend is welke aannemer de klus gaat uitvoeren, komt de bouwperiode dichterbij. Sommige ondernemers zijn bang over de gevolgen van de werkzaamheden.

Panden

En dat kan wethouder Zwiers best begrijpen. ,,We streven natuurlijk naar geen schade. Maar er kan schade ontstaan aan panden. Dat onderzoeken we momenteel. En de bereikbaarheid van winkels kan in het geding komen." De haven wordt gefaseerd open gegraven, maar hoe dat proces precies gaat verlopen is nog niet bekend gemaakt. 

Met het aannemen van de 'Verordening nadeelcompensatie' wil de gemeente duidelijkheid scheppen voor de ondernemers en de burgers. In de verordening staat welke regels en welke procedures van kracht zijn. 

Zaandam

In Zaandam is de haven ook heropend en ook daar de gemeente Zaanstad een fonds ingesteld om getroffen burgers en winkeliers te compenseren. ,,En daar is geen enkel beroep op de schaderegeling gedaan", zegt Zwiers hoopvol.

Het is niet zo dat een ondernemer met één telefoontje of één formuliertje schadeloos zal worden gesteld. Zwiers zegt dat er een aanzienlijke schade moet zijn geleden en die zal door de winkelier tot in detail moeten worden aangetoond. De getroffene zal met de billen bloot moeten.

Egalité

Quote

Er moet sprake zijn van aanzienlij­ke schade.

Wethouder Thomas Zwiers

De regeling vloeit voort uit het zogeheten egalité-beginsel. Dat gaat ervan uit dat lasten die voortvloeien uit overheidsbesluiten niet onevenredig zwaar op de een mogen drukken, terwijl de ander er minder door wordt bezwaard. 

De werkzaamheden aan de haven, de kades en de Markt kunnen ook iets opleveren, schat wethouder Zwiers in. Hij wil zelfs extra mensen naar Zevenbergen lokken om naar het werk te kijken. ,,Want er is natuurlijk best iets interessants te zien."

Volledig scherm
Wethouder Thomas Zwiers met op de achtergrond inspirator Thorbecke. © Marcel Otterspeer
BN DeStem gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement