CDA Moerdijk slaat alarm over slechte staat stadswateren

KLUNDERT/WILLEMSTAD - De onderhoudstoestand van watergangen in Klundert, Willemstad en Zevenbergen laat sterk te wensen over. Dat constateert de CDA-fractie, die het hoog tijd vindt dat de gemeente Moerdijk actie onderneemt om waterschap Brabantse Delta te bewegen de kwaliteit van 'stadswateren' te verbeteren.

CDA-fractievoorzitter Désirée Brummans somt in een brief aan het college van burgemeester en wethouders een reeks aan problemen op. Volgens haar zijn de vestingwateren in Klundert en Willemstad afgelopen zomer nagenoeg dichtgegroeid met planten, kennen diverse wateren ernstige problemen met kroos en verkeert her en der beschoeiing in slechte staat. Door onvoldoende onderhoud komt vissterfte vaak voor, is er regelmatig stankoverlast en is recreatie in de vorm van sportvissen, varen of zwemmen haast onmogelijk. ,,Ook kunnen zich onveilige situaties voordoen door kapotte beschoeiing en erosie of bijvoorbeeld verstrikking in kluwen waterplanten'', aldus Brummans. De beeldkwaliteit holt achteruit, voegt ze daaraan toe. ,,Wateren maken een onverzorgde indruk.''

Bij Brabantse Delta was niemand voor commentaar bereikbaar.