Anderhalf voetbalveld zonnecellen bij ATM

Henk den Ridder

Moerdijk 

Bij afvalverwerker ATM op industrieterrein Moerdijk is het grootste zonne-energieproject van de gemeente Moerdijk in gebruik genomen. Met een druk op de knop stelde wethouder Jaap Kamp woensdag 4.200 zonnepanelen in bedrijf.

De zonnecellen liggen op 34 meter hoogte op een van de opslagloodsen van ATM en ze zijn zichtbaar vanaf de Vlasweg.

Op het dak is een oppervlakte ter grootte van 1,5 voetbalveld aan zonnepanelen aangelegd. Deze hebben een jaaropbrengst van 1.120 megawatt uur (MWh). Omgerekend zou dit het verbruik zijn van circa 340 huishoudens. Met de SDE-subsidieregeling is voor 1,5 miljoen euro geïnvesteerd in dit project. ATM zegt voortdurend te innoveren om energetisch zo effectief mogelijk te opereren. Dit heeft er toe geleid dat voor 78 procent in de eigen energiebehoefte wordt voorzien.

,,Dit zonne-energieproject is het grootste in de gemeente. Het bedrijfsleven én de overheid kunnen er een voorbeeld aan nemen. Ik ben dan ook trots dat een bedrijf uit onze gemeente hierin een voortrekkersrol vervult”, aldus wethouder Kamp bij de ingebruikname.