John Ettema en Wim Rijnart (rechts) van de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk. SBBM verzet zich tegen het Logistiek Park Moerdijk. 'Er is ruimte genoeg op het industrieterrein.'
Volledig scherm
John Ettema en Wim Rijnart (rechts) van de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk. SBBM verzet zich tegen het Logistiek Park Moerdijk. 'Er is ruimte genoeg op het industrieterrein.' © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Actiegroep: ‘Doe onderzoek naar ruimte voor logistiek op industrieterrein zelf’

MOERDIJK - Hoeveel ruimte is op het bestaande industrieterrein Moerdijk beschikbaar voor de vestiging van logistieke bedrijvigheid? Hoog tijd dat de provincie daar onafhankelijk onderzoek naar doet. 

Dat vindt Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk (SBBM), die fel gekant is tegen het Logistieke Park Moerdijk (LMP), een nieuw bedrijventerrein van 142 hectare in de oksel van de A17/A16. 

Quote

Al vanaf de aanleg, ruim een halve eeuw geleden, liggen honderden hectares braak

Wim Rijnart, voorzitter SBBM

,,Er is ruimte genoeg op het industrieterrein”, meent voorzitter Wim Rijnart van SBBM. ,,Al vanaf de aanleg, ruim een halve eeuw geleden, liggen honderden hectares braak.”

Hij breekt vandaag een lans voor het onderzoek bij Provinciale Staten. Fracties buigen zich over een wijziging van het inpassingsplan dat de aanleg van het LMP moet mogelijk maken. 

Uitstoot stikstof

De Raad van State wees eerder alle bezwaren tegen het nieuwe bedrijventerrein af, maar liet weten dat extra maatregelen nodig zijn tegen de uitstoot van stikstof, die neerkomt in Natura 2000-gebieden. Gedeputeerde Staten denken met de aankoop van de stikstofrechten van zes veehouderijen in ons land de weg vrij te maken voor het logistieke park. Het idee is om stikstofuitstoot van het logistiek park teniet te doen door ergens anders de uitstoot te beëindigen. 

Bittere pil

,,Het onderzoek is zo'n beetje onze laatste kans om het park tegen te houden", zegt Rijnart, die het eerder een ‘bittere pil’ noemde dat de Raad van State de inhoudelijke bezwaren van tafel veegde.

SBBM verzet zich tegen de ‘verdozing’ van het landschap. ,,En tegen het in gebruik nemen van grond terwijl elders grond onbenut blijft.”

Voormalige gronden Shell

De stichting ziet onder meer ruimte op voormalige, braakliggende gronden van Shell Moerdijk, die enkele jaren geleden zijn teruggekocht door het havenbedrijf. Volgens het havenbedrijf is dat terrein niet geschikt voor logistieke bedrijven, maar SBBM bestrijdt dat. ,,We hebben stukken waar uit blijkt dat het wel degelijk kan. Eens te meer reden voor gedegen onderzoek. Pas daarna is een zinnig besluit mogelijk”, aldus Rijnart.

Arbeidsmigranten

Het nieuwe bedrijventerrein moet veel arbeidsplaatsen opleveren, maar het gros daarvan wordt volgens hem ingevuld door arbeidsmigranten. ,, Voor de werkgelegenheid van de Brabanders spelen deze bedrijven een beperkte rol.”

 Ook vreest Rijnart voor overlast van verkeer. ,,Tienduizenden vrachtwagens per jaar.”