Biografie over Jos Brink: ‘Hij bleek een man met twee gezichten, empathisch, maar ook egocentrisch’

videoEmpathisch maar ook egocentrisch. Meelevend maar ook bot. Journalist Tom van den Oetelaar schreef een biografie over tv-presentator Jos Brink (1942-2007). ‘Ik ontmoette hem op mijn 21ste maar leerde pas na zijn dood de echte Jos kennen.’