Van stamppot tot döner: bij deze verpleeghuizen voelen alle ouderen zich thuis

videoRaffy is een stukje Nederlands-Indië in Breda. Het verpleeghuis is een schoolvoorbeeld van een voorziening die inspeelt op de migratieachtergrond van de bewoners.  Het aantal oudere migranten groeit de komende decennia explosief. De zorg in verpleeghuizen zal, net als het straatbeeld, diverser worden. ,,Sinds de migratie op gang kwam, is nooit nagedacht over wat het voor deze mensen betekent om hier oud te worden. Nu groeit de behoefte aan zorg op maat.’’

In haar appartementje hangt De Nachtwacht van Rembrandt. Johanna Wisse (89) voltooide haar geborduurde replica sneller dan de meester zijn wereldberoemde schilderij. Trots: ,,Ik ben er twee jaar mee bezig geweest.’’

Mevrouw Wisse woont al drie jaar in Raffy, een woonzorgcentrum voor Indische en Molukse ouderen. Zelfstandig wonen was geen optie. ,,Ik ben thuis twee keer gevallen en kon niet zelf opstaan.’’