Foto ter illustratie
Volledig scherm
Foto ter illustratie © Thinkstock

West-Brabantse gemeenten roepen jeugdzorg op het matje wegens zwartboek

Negen West-Brabantse gemeenten willen een gesprek met  Jeugdbescherming Brabant (JBB) na ontvangst van een zwartboek over misstanden in de jeugdzorg. Dat staat in een brief die op 14 september door gemeentebesturen is verzonden naar alle raadsleden in de negen gemeenten: Etten-Leur, Roosendaal, Bergen op Zoom, Moerdijk, Steenbergen, Woensdrecht, Rucphen, Halderberge en Zundert.

In het zwartboek, met de titel Jeugdbescherming Brabant: de doodlopende weg in de jeugdhulpverlening , zijn zeven dossiers opgenomen van zaken waarin JBB aantoonbaar steken heeft laten vallen. De strekking van het document is dat Jeugdzorgorganisatie Jeugdbescherming Brabant niet naar behoren functioneert en daardoor onherstelbare schade toebrengt aan kinderen en hun ouders. De werkwijze van de instelling wordt ‘arrogant’ en ‘feodaal’ genoemd. 

Topje van de ijsberg

Het zwartboek is opgesteld door de Stichting (H)erken Ouderverstoting, en op 7 september gestuurd aan alle Brabantse gemeenten en aan diverse landelijke instanties die betrokken zijn bij jeugdzorg, zoals de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie en Veiligheid.

Quote

Ik heb zo’n dertig dossiers ingezien. Het grootste deel van die mensen durft niet te praten uit angst voor intimida­tie en maatrege­len van JBB.

Krijn ten Hove, samensteller zwartboek

De zeven dossiers zijn slechts het topje van de ijsberg volgens Krijn ten Hove uit Etten-Leur, samensteller van het zwartboek en ervaringsdeskundige. Volgens Ten Hove zijn de dossiers representatief voor de jeugdzorg in Brabant. ,,Ik heb zo’n dertig dossiers ingezien. Het grootste deel van die mensen durft niet te praten uit angst voor intimidatie en maatregelen van JBB. Met het zwartboek willen we bereiken dat partijen die toezicht moeten houden op Jeugdbescherming Brabant, inzicht krijgen in wat er gebeurt. Het is een gesloten bolwerk, waar nu geen controle op is. Die controle moet er komen.’’

Baby Hannah

Een van de dossiers in het zwartboek is dat van baby Hannah, het meisje dat begin 2018 in Eersel werd ontvoerd door haar biologische ouders.  Ze was op een geheim adres bij een pleeggezin ondergebracht. De pleegouders waarschuwden JBB meermalen dat de ouders hadden gedreigd hun kind te ontvoeren. JBB liet na passende maatregelen te nemen, waardoor het meisje op 26 februari kon worden ontvoerd.

In het zwartboek staat verder dat JBB rechterlijke uitspraken negeert, partijdig is, feiten verdraait, noodzakelijke onderzoeken niet uitvoert en intimiderend is richting ouders. JBB zou in gesprekken ook hebben gezegd zich niet gebonden te voelen aan uitspraken van de rechter.

In diverse dossiers is sprake van veiligheidsplannen die niet worden opgesteld en therapieën die, ondanks afspraken met de rechter, niet in gang worden gezet. In alle dossiers is sprake van JBB-medewerkers die niet of nauwelijks bereikbaar zijn.

In een van de dossiers staan in een gezin kinderen al negen jaar onder toezicht van jeugdzorg en is er nog altijd geen goede omgangsregeling. In die negen jaar zijn zeven gezinsvoogden (medewerkers van JBB die ervoor moeten zorgen dat het goed gaat met kinderen als ouders dit zelf niet doen) de revue gepasseerd.

In andere geval onderzocht een deskundige op verzoek van de rechter de zaak en stelde vast dat de gezinsvoogd ‘in het kamp van de vader wordt gezogen’.

Klachtprocedures

Enkele ouders en familieleden zijn inmiddels klachtenprocedures gestart bij JBB, de Ombudsman en de Kinderombudsman. Ook hebben ze hun klachten gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Een woordvoerder van de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman bevestigt dat er een onderzoek loopt naar JBB, maar kan geen mededelingen doen tot het onderzoek gereed is.

De Raad voor de Kinderbescherming meldt geen klachten te hebben over de samenwerking met JBB en noemt de samenwerking goed. De rechtbanken in Breda en Den Bosch lieten weten niet inhoudelijk te kunnen reageren op het zwartboek.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laat weten het zwartboek te hebben ontvangen en het te gaan bestuderen. Verder doet zij geen mededelingen. Wel zegt de inspectie dat 'de klachten over JBB niet anders zijn dan de klachten over andere vergelijkbare instellingen'.

Onjuistheden

JBB zegt in een schriftelijke reactie, die op 10 september ook naar alle gemeenten is verstuurd, zich niet te herkennen in het zwartboek en er 'uitdrukkelijk afstand van te nemen'. Volgens de instantie bevat het document vele onjuistheden, maar wil ze hier niet verder op ingaan uit privacyoverwegingen en omdat ze vindt dat de discussie niet op deze manier moet worden gevoerd. 'Wij zien ons evenwel wel genoodzaakt om duidelijk te maken dat wij de weergave, stellingen en standpunten in het document niet onderschrijven', aldus JBB in haar reactie. De instantie bestrijdt dat zij rechterlijke uitspraken niet opvolgt en zegt ook zich te houden aan uitkomsten van onderzoeken van de Nationale Ombudsman en andere bevoegde instanties. 

Dit artikel is ook verstuurd via WhatsApp. Wil je ook dagelijks nieuwsberichten ontvangen via WhatsApp? WhatsApp dan BN AAN naar 06-10141812. Let op: je ontvangt geen bevestiging, maar bent dan wel aangemeld.

Poll

Sinds de restaurants dicht zijn, heb ik al meerdere keren eten laten bezorgen.

Sinds de restaurants dicht zijn, heb ik al meerdere keren eten laten bezorgen.

  • Eens (16%)
  • Oneens (84%)
1048 stemmen