Het water in de gebieden werkt als een magneet voor de vogels.
Volledig scherm
Het water in de gebieden werkt als een magneet voor de vogels. © Natuurlijk Delfland

Water wordt de natuur in gepompt om weidevogels aan te kunnen trekken

Natuurmonumenten heeft afgelopen week water van het Vuile Gat (tussen Zuid-Beijerland en Nieuwendijk naar Tiengemeten) in het natuurgebied 's Land Bekade Gorzen (onderdeel van de Korendijkse Slikken bij Goudswaard) gepompt. Dit om het water weer op het minimaal gewenste niveau voor de weidevogels te brengen.

Het was nodig om het water naar de gorzen - met een lengte van zo'n 3,5 kilometer en een breedte tussen de 100 en 500 meter - te brengen, omdat de weer- en waterstandvoorspellingen een periode van droogte en daardoor laag water verwachten.

Om weidevogelgebied 's Land Bekade Gorzen nog aantrekkelijker te maken voor de beestjes wordt het waterpeil op enkele percelen verhoogd. Deze 'plas-dras locaties' zijn in trek bij de vogels. Dit lukt dankzij de samenwerking tussen Natuurmonumenten en pachters.

Redelijke toename

,,Deze initiatieven zijn keihard nodig'', zegt Natuurmonumenten-vrijwilliger Gert Huijzers. Het is volgens hem belangrijk om de continu slinkende populaties van bijvoorbeeld grutto's, tureluurs, kieviten, scholeksters, zomertalingen, slobeenden en wilde eenden een halt toe te roepen en mogelijk zelfs enig herstel te geven. ,,De ooit honderden broedparen van weleer zullen we waarschijnlijk niet meer bereiken, maar op een redelijk toename, bij behoud van deze initiatieven, ben ik hoopvol gestemd'', zegt Huijzers, een geboren en getogen Goudswaarder die geen genoeg kan krijgen van de Korendijkse Slikken en omliggende natuurgebieden.

Zijn eerste observaties en tellingen van de weidevogels heeft hij al achter de rug, nu de percelen zijn 'vernat'. Huijzers: ,,Het water in de gebieden werkt als een magneet voor de genoemde vogels. Ze komen er eindelijk weer op af.'' Prachtig, noemt hij het.

Het natuurgebied bij Goudswaard is gesloten tot donderdag 16 juli. De vogels hebben rust nodig om op de Korendijkse Slikken te broeden en vervolgens hun kroost daar groot te brengen.