Volledig scherm
Fortlaan Numansdorp © Qphoto

Fortlaan in Numansdorp eenrichtingsverkeer, kruising aangepakt en nieuwe route lijnbus

De Fortlaan in Numansdorp wordt volgend jaar eenrichtingsverkeer van noord naar zuid. Verder pakt de gemeente Hoeksche Waard de kruising van Schuringsedijk/Torensteelaan aan, waardoor verkeer kan afslaan richting Schuring en omgekeerd. Ook gaat de bus vanuit Zuid-Beijerland naar Heinenoord via de Torensteepolder rijden. Ter hoogte van de Rietheuvel komt een nieuwe bushalte. 

Quote

Wij zijn van mening dat deze maatrege­len zorgen voor een verbete­ring van de verkeers­vei­lig­heid en spreiding van het verkeer in het dorp

Wethouder Harry van Waveren

Het Hoeksche Waardse college wil op die manier de verkeersdruk in Numansdorp spreiden en de bereikbaarheid en verkeersveiligheid te vergroten. De maatregelen volgen op een bewonersavond in oktober over de verkeersveiligheid in het dorp. ,,Daar heb ik vooral geluisterd naar wat er leeft en wat inwoners vinden van de huidige verkeerssituatie. Die input was zeer waardevol’’, aldus wethouder Harry van Waveren. ,,Wij kunnen alleen niet voldoen aan alle wensen, maar wij zijn van mening dat deze maatregelen zorgen voor een verbetering van de verkeersveiligheid en spreiding van het verkeer in het dorp.”

Centrum

Het college denkt dat eenrichtingsverkeer op de Fortlaan een positief effect heeft op de aantrekkelijkheid van het centrum van Numansdorp. Straten in en rond het centrum worden daardoor volgens de gemeente minder belast. Autoverkeer dat vanuit het zuiden naar het noorden wil rijden, kan gebruikmaken van de Torensteelaan.  De Fortlaan is nog gesloten voor al het gemotoriseerd verkeer. De gemeente laat weten nog geen geen goed beeld te hebben van wat er onder de grond van de Fortlaan aan bijvoorbeeld kabels, leidingen ligt. De verwachting is dat de Fortlaan pas in het voorjaar van 2020 open kan.

De werkzaamheden op de kruising van de Torensteelaan en de Schuringsedijk beginnen in het eerste kwartaal van volgend jaar. Zo gaat de gemeente de bochten vanaf de Torensteelaan naar de Schuringsedijk (richting Schuring) verruimen, al kan dat slechts in beperkte mate omdat de kruising op een dijk ligt. De bochten richting het centrum worden niet aangepast, omdat de Fortlaan na de heropening van de weg dienst doet als als route richting de zuidelijke woonwijken in Numandorp. 

Voetpad

De gemeente onderzoekt nog of er een fiets- en voetpad langs de Torensteelaan kan komen. Die wens leeft namelijk onder de inwoners. De gemeente weet alleen nog niet of dat technisch haalbaar is, omdat de ruimte beperkt is. 

De lijnbus vanuit Heinenoord richting Zuid-Beijerland blijft door de Voorstraat in Numansdorp rijden. In omgekeerde richting gaat de bus via de Fortlaan over de Torensteelaan naar de Wethouder van der Veldenweg. Niet alleen op de Torensteelaan ter hoogte van de Rietheuvel komt een nieuwe halte, die is er straks eveneens tussen het Flohilplein en de Molendijk. Bewoners van de zuidelijke wijken kunnen daar de bus pakken de richting Zuid-Beijerland en richting de bushalte aan de A29.