Helft kankerpatiënten staat niet stil bij keuze ziekenhuis

VIDEODe helft van de kankerpatiënten in Nederland heeft niet nagedacht over welk ziekenhuis het meest geschikt is voor de behandeling van hun kanker. Eén op de vijf zou achteraf voor een ander ziekenhuis hebben gekozen.

Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) onder bijna 7400 mensen die kanker hebben of hadden. Het is voor het eerst dat op zo’n grote schaal de mening van patiënten is gepeild over de keuze van hun ziekenhuis. De meeste kankerpatiënten gaan naar een ziekenhuis omdat het dichtbij is, of omdat ze het al kennen.

Volledig scherm
Uit onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) blijkt dat meer dan de helft van de kankerpatiënten niet stil staat bij de keuze voor een bepaald ziekenhuis. © Koen Verheijden

Een op de vijf patiënten zou achteraf de keuze op een ander ziekenhuis hebben laten vallen. Van hen zou bijna de helft beter hebben uitgezocht wat voor hen het juiste ziekenhuis was, 35 procent zou voor een gespecialiseerd ziekenhuis hebben gekozen en 30 procent zou een second opinion hebben gevraagd.

Slechts 22 procent van de ondervraagden geeft aan een second opinion te hebben gehad. Zo’n 37 procent van die patiënten kreeg daarbij géén advies van hun eigen arts. ,,Sommige patiënten geven zelfs aan dat ze tegenwerking ervaren’’, benadrukt belangenbehartiger Irene Dingemans van NFK. ,,Maar een second opinion is bij kanker helemaal niet raar. Toch zijn er maar weinig mensen die erom vragen.’’

Quote

Een second opinion is bij kanker helemaal niet raar. Toch zijn er maar weinig mensen die erom vragen

Irene Dingemans, belangenbehartiger NFK

Bloedingen, overlijden

Volledig scherm
Keuze voor ziekenhuizen bij kanker © Infographics AD

Vorige maand onthulde deze krant in de Ziekenhuis Top 100 dat vorig jaar ruim vierhonderd kankerpatiënten zijn geopereerd in ziekenhuizen die te weinig ervaring hebben met die ingrepen. De patiënten liepen daardoor grotere kans op complicaties, zoals bloedingen, achtergebleven kankerweefsel en zelfs overlijden. Dat bleek uit onderzoek naar acht verschillende soorten kankeroperaties, die ziekenhuizen pas mogen verrichten als ze minstens twintig of vijftig ingrepen per jaar doen.

Dit patiëntenonderzoek toont aan dat er mogelijk nog meer kankerpatiënten zijn behandeld in ziekenhuizen die daarin niet zijn gespecialiseerd. Zo geven tientallen patiënten met zeldzame kankersoorten aan dat zij alleen in een streekziekenhuis zijn geweest en niet in een topklinisch of in een academisch ziekenhuis.

Directeur-bestuurder van NFK, Arja Broenland, luidt namens de kankerpatiëntenorganisaties de noodklok, ‘omdat er openbare, betrouwbare en begrijpelijke keuze-informatie over ziekenhuizen moet komen’. Volgens de voorvrouw toont deze enquête aan dat ‘veel mensen hun zorg nu zelf moeten uitdokteren, terwijl de informatie die ze daarvoor nodig hebben niet beschikbaar is. ,,Met alleen informatie over operaties ben je er niet. Je moet echt weten of jouw ziekenhuis gespecialiseerd is in jouw vorm van kanker.’’

Quote

Je moet echt weten of jouw ziekenhuis gespeciali­seerd is in jouw vorm van kanker

Arja Broenland, directeur-bestuurder NFK

Lees later vandaag het verhaal van nierkankerpatiënt Ger Dullens, die zo'n slechte ervaring had in zijn streekziekenhuis dat hij zijn heil elders zocht. Ook slokdarmkankerpatiënt Rob Bremer deed onlangs uit de doeken dat hij er zonder second opinion misschien wel niet meer was geweestHonderden kankerpatiënten gingen afgelopen jaar onder het mes in ziekenhuizen die niet voldoen aan de afspraken die zijn gemaakt over het minimale aantal operaties, bleek uit onderzoek van deze krant voor de Ziekenhuis Top 100. Beluister hierover onze podcast ‘Achter het Verhaal’.

Bekijk hieronder ons interview met nierkankerpatiënt Ger Dullens.

Volledig scherm
Slechts 22 procent van de ondervraagden onderging een second opinion. Zo’n 37 procent van die patiënten kreeg daarbij géén advies van hun eigen arts. © Koen Verheijden