Weinig controle veiligheid kinderopvang

Mariëtte den Engelse

Etten-Leur De veiligheid bij kinderdagverblijven wordt onvoldoende gecontroleerd. Dat stelt ONS Etten-Leur die er politieke vragen over heeft gesteld.

Kinderdagverblijven moeten jaarlijks op kwaliteit worden gecontroleerd, zo schrijft ONS. De gemeente moet de GGD daarvoor opdracht geven. ,,De kwaliteitseisen zijn vastgesteld door de Rijksoverheid. Veiligheid is daar een onderdeel van." ONS Etten-Leur heeft de inspectierapporten van de GGD van 2011 tot en met 2016 onder de loep genomen en concludeert dat veiligheid een ondergeschoven kindje is. ,,Er wordt vrijwel alleen gekeken naar de Verklaring omtrent Goed gedrag, diplomering en certificering voor vroegtijdige voorschoolse educatie."

Kinderdagverblijven worden volgens ONS vrijwel alleen de eerste twee jaar na de opstartfase of verhuizing gecontroleerd op veiligheid. ,,Er zijn zelfs drie kinderdagverblijven waar sinds 2011 de veiligheid niet meer is gecontroleerd." 

Slechts drie van de zestien kinderdagverblijven in Etten-Leur zijn structureel gecontroleerd.Een ambtenaar liet ONS weten dat ouders  het moeten melden als ze twijfelen aan de veiligheid op een kinderdagverblijf. ,,Bij een volgende inspectie zou er rekening mee gehouden worden. Maar wij vinden dat de gemeente verantwoordelijk is voor de veiligheid, niet de inwoner die al dan niet melding maakt", stelt ONS. De partij wil weten hoe de gemeente de veiligheid van de kinderdagverblijven in de toekomst denkt de waarborgen.