Volledig scherm
De Leurse Haven waar deze uitmondt in de Mark. © Gerard van Offeren/Pix4Profs

Waterschap investeert 20 miljoen in bestrijding van hoogwater in West-Brabant

ETTEN-LEUR - Waterschap Brabantse Delta gaat 20 miljoen euro investeren in de bestrijding van hoogwater in West-Brabant. Dit geld wordt gestoken in keermiddelen met vaste pompen (gemalen) in de Leursche Haven en Laaksche Vaart. Het waterschap heeft hiermee het advies van de inwoners, grondeigenaren, gemeenten, provincie en andere betrokkenen overgenomen.

De afgelopen maanden zijn vijf oplossingen voor het verbeteren van de dijken langs de Laaksche Vaart en Leurse Haven onderzocht op technisch inpasbaarheid, duurzaamheid, effect op natuur, kosten en uitvoerbaarheid van de oplossing. Ook zijn de oplossingen besproken met de inwoners en ondernemers en hebben zij hun voorkeur uitgesproken voor de oplossing met keermiddelen. Het bestuur heeft deze voorkeur overgenomen.

'Fantastisch plan'
Huub Hieltjes, lid van het dagelijks bestuur, is enthousiast: “Dankzij inwoners en ondernemers is het een fantastisch plan geworden."

Als het plan is uitbesteed, start de uitvoering. Naar verwachting is alles gereed in 2019. Vier jaar later, in 2023, moet de totale dijkverbetering tussen Steenbergen en Waalwijk klaar zijn.

Aanleiding
Aanleiding voor deze investering is een onderzoek in 2013. Destijds is geconstateerd dat ruim 65 kilometer dijk en ruim 80 sluizen, gemalen, in- en uitlaten moeten worden verbeterd of aangepast.