Volledig scherm
Foto: ANP

Veel kritiek op 'postcodejeugdzorg' in West-Brabant "Het is een puinhoop"

ETTEN-LEUR - Onwillige gemeenten die het geld op zak houden, hulpverleners die onvoldoende kennis hebben. Is er echt zoveel mis met de jeugdhulp?

'Dat gemeenten miljoenen euro's overhouden verbaast me niks'', foetert Ricky Zager. ,,Ze voeren een ontmoedigingsbeleid. Geven je niet de hulp die nodig is want dat kost ze geld. Ik heb het toch zelf ervaren!''

De Bredase kwam eerder dit jaar in het nieuws omdat haar 17-jarige autistische zoon Martijn die al driekwart jaar niet meer naar school ging, plotseling niet meer in aanmerking kwam voor professionele hulp.

Nul op rekest
Van de gemeente Breda, die op op 1 januari 2015 verantwoordelijk was geworden voor de jeugdhulp, kreeg ze opeens nul op het rekest. Pas na tussenkomst van deskundigen, de nodige publiciteit en het dreigen met een rechtszaak ging de gemeente overstag.

Deze week bleek dat het verhaal van Ricky en haar zoon niet op zich staat. Niet alleen werd duidelijk dat de gemeenten in West-Brabant vorig jaar 60 miljoen euro overhielden op de jeugdzorg en de thuishulp. Ook kwam de Kinderombudsvrouw met een vernietigend rapport over de jeugdhulpverlening naar buiten sinds de gemeenten vorig jaar het stokje van de rijksoverheid overnamen.

Rokende puinhoop
"Het is een rokende puinhoop", stelt een kinderhulpverlener uit de regio, die anoniem wil blijven. "Er is geen overzicht wie wat doet, er is vertraging in de verwijzing en elke gemeente houdt er haar eigen ideeën op na, wat leidt tot complete willekeur. Ik noem het postcodegezondheidszorg."

Is er werkelijk zoveel mis met de jeugdhulp? Houden de gemeenten het geld dat ze ieder jaar voor dit doel van het rijk krijgen, inderdaad liever op zak? En hebben de door de gemeenten naar voren geschoven hulpverleners in de wijken, de zogenaamde 'jeugdprofessionals' of 'sociale wijkteams' wel voldoende kennis in huis om jongeren te kunnen helpen?

Expertise ontbreekt
,,Ik denk van niet'', zegt Roel Verheul, emeritus hoogleraar persoonlijkheidsstoornissen en voorzitter van de raad van bestuur van psychiatrisch centrum De Viersprong in Halsteren. ,,Die sociale wijkteams zijn opgericht voor de eerste opvang. Maar ik heb de indruk dat de expertise om in te kunnen schatten wat er met een jongere aan de hand is en welke hulp nodig is, nog weleens ontbreekt.''

Fons van Waterschoot, orthopedagoog en klinisch psycholoog, is eenzelfde mening toegedaan. Hoewel zijn ervaringen met jeugdzorg in Breda heel goed zijn, ziet hij de situatie in het westen van West-Brabant somber in. "Vanuit de jeugdprofessionals ervaren we veel bemoeienis. Het gevolg is dat het veel te lang duurt en de problemen verergeren", vertelt Van Waterschoot.

De Bredase wethouder Patrick van Lunteren, verantwoordelijk voor de jeugdzorg, erkent dat het indiceren in een aantal gevallen beter kan. Maar extra expertise erbij halen, ziet hij niet zitten. "Ik denk meer aan brede netwerken voor deze teams. Daar zie ik veel meer in."

Onderzoek
De ervaringen van de zorgverleners stroken met de uitkomsten van het onderzoek van de kinderombudsvrouw. Die kwam tot de conclusie dat gemeenten de neiging hebben jongeren zo lang mogelijk professionele - lees dure - zorg te onthouden om zo de kosten te drukken. Met als gevolg dat het aantal crisisopnames het afgelopen jaar toenam. Joyce Jongeneelen van Trivers in Roosendaal merkt dat ook: "Vaak wordt er te lang te lichte hulp ingezet. Daardoor modderen de problemen te lang door. Dan kunnen wij gaan puinruimen."

De onduidelijkheid heerst niet alleen bij hen. De voorlichter van de Landelijke Huisartsen Vereniging. "Voor de huisartsen is het niet duidelijk bij wie de zorg voor de jeugd is ingekocht en of er sprake is van een wachtlijst. Dit hebben we al meerdere keren aangekaart bij gemeenten."

Zuinig
Dat gemeenten klaarblijkelijk zuinig omspringen met de uitgaven voor de jeugdzorg blijkt uit cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens het departement hielden alle gemeenten in Nederland in 2015 1,2 miljard euro over op het budget dat ze hadden gekregen voor de jeugdzorg en thuishulp. In West-Brabant bleef vorig jaar 60 miljoen ongebruikt.

Dat is vreemd. Er schort veel aan de jeugdzorg en toch houden gemeenten veel geld over. Hoe kan dat? ,,Goeie vraag'', zegt Edward Ernst van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

,,Mogelijk heeft het te maken met het feit dat 2015 het eerste jaar was dat de gemeenten de verantwoordelijkheid hadden voor de jeugdzorg. Dan ga je voorzichtig te werk. Zeker als het om de uitgaven gaat. Per slot van rekening wil je niet in de rode cijfers belanden.''

BN DeStem gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement