Volledig scherm
Hoewel Etten-Leur probeert gemeentelijke panden af te stoten, werd het pand van de Nieuwe Nobelaer juist gékocht. De locatie moet op een later moment geld op gaan brengen. © Pix4Profs/René Schotanus

Vastgoed in overvloed, maar kopers...

ETTEN-LEUR - De voormalige gymzaal van de Vier Heemskinderen werd een praktijk voor onder meer fysiotherapie, voormalig wijkgebouw Het Palet werd na verkoop het Centrum voor Wonen. Beide locaties waren eerst van de gemeente Etten-Leur. Die zou het liefst nog veel meer gemeentelijk vastgoed verkopen; dat vlot echter minder dan gehoopt.

Dat blijkt uit een overzicht dat het college van burgemeester en wethouders vorige week aan de gemeenteraad stuurde.

Al in 2015 besloot de gemeenteraad aan te sturen op de verkoop van eigen panden. Dat heeft er onder meer mee te maken dat het onderhoud van al die gebouwen behoorlijk in de papieren loopt, terwijl niet elk pand een sleutelrol speelt in lokaal beleid.

Sindsdien probeert Etten-Leur eigen panden te verkopen waar die kans zich voordoet, of om de exploitatie van panden over te dragen aan anderen. Dat laatste gebeurde bijvoorbeeld bij De Banakker.

Bezuiniging

Maar in de praktijk doen die verkoopkansen zich dus wat minder vaak voor dan in 2015 nog werd gehoopt. De gemeente ging destijds uit van een bezuiniging van zo’n 300.000 euro per jaar, die tussen 2016-2019 moest worden gerealiseerd door panden af te stoten. Want minder panden betekent ook: minder onderhoud en minder vaste lasten.

In de praktijk werd die bezuiniging niet gehaald: van die gehoopte jaarlijkse besparing van 3 ton staat nog dik 130.000 euro open, die in 2020 of de jaren daarna moet worden ingevuld.

Nieuwe Nobelaer

Dat heeft er overigens onder meer mee te maken dat Etten-Leur in 2016 het Nieuwe Nobelaer-pand kocht, zodat die locatie herontwikkeld kan worden als de nieuwbouw voor het culturele centrum gereed is. Wanneer het zover is, moet het bezit van deze grond de gemeente juist geld op gaan brengen.