Volledig scherm
Herfst in het buitengebied van Etten-Leur. © Robert van den Berge

Tuinders in Etten-Leur vragen om meer vrijheid in buitengebied

ETTEN-LEUR - Tuinders en andere agrariërs in Etten-Leur struikelen regelmatig over de in hun ogen erg strenge regels in het buitengebied. Zij hopen dat de gemeente in de nabije toekomst soepeler om wil gaan met de regels voor bijvoorbeeld nieuwbouw en de huisvesting van seizoensarbeiders bij boerenbedrijven. 

Dat zei Ben van der Heijden, voorzitter van de Vereniging Glastuinbouw Etten-Leur, maandag tijdens een bijeenkomst van de gemeenteraad. Die kreeg daar meer informatie over aanpassingen die het college door wil voeren in het bestemmingsplan voor het buitengebied. Van der Heijden liet weten wat de wensen en zorgen van de Etten-Leurse vereniging zijn. 

Hun reactie was volgens Van der Heijden ook afgestemd met de lokale ZLTO-afdeling.

Seizoensarbeiders

Het bestemmingsplan voor het buitengebied schetst de kaders waarbinnen daar gebouwd en gewerkt mag worden. Het legt bijvoorbeeld vast waar en hoe nieuwbouw mag plaatsvinden, hoeveel ruimte er is voor kassen en waar bedrijven hun seizoensarbeiders onder mogen brengen. 

Dat Etten-Leur het bestemmingsplan op punten aanpast, heeft twee redenen. Ten eerste heeft de provincie een aantal nieuwe beleidsregels opgesteld, die gemeenten op enig moment verplicht moeten verwerken in hun bestemmingsplannen. En ten tweede had de gemeente zelf óók al bedacht dat ze op bepaalde punten meer ruimte wil geven aan de wensen van bewoners en ondernemers in het buitengebied.

Botsen

Zo is de ruimte voor nieuwbouw na het slopen van bestaande panden nu vaak wel erg beperkt, zei wethouder Ger de Weert al eerder in deze krant. Die kaders mogen van de gemeente best wat ruimer worden, als dat niet botst met provinciale en landelijke regelgeving.

En ook de regels voor huisvesting van arbeidsmigranten kunnen wat Etten-Leur betreft wat ruimer, vertelde beleidsadviseur Riny van Oers de raadsleden maandag. Nu mogen agrarische bedrijven seizoensarbeiders alleen huisvesten op het bedrijfsterrein waar zij ook aan het werk gaan. Als het aan de gemeente ligt, mag een bedrijf dat meer stukken grond bezit arbeiders straks ook op een ander eigen terrein onderbrengen. 

Ademruimte

Volgens Van der Heijden zitten agrarische ondernemers te springen om meer ademruimte. Hij drukte de gemeente op het hart flexibeler om te gaan met bestaande regels: ,,Als er nu bijvoorbeeld ergens uitbreidingsmogelijkheden zijn ingetekend, kan daar totaal niet van afgeweken worden - al gaat het om een knullige halve meter.” 

Quote

Er kan nu niet van afgeweken worden, al gaat het om een knullige halve meter

Ben van der Heijden

Van der Heijden vroeg de gemeente om vaker te kijken naar de intentie die regels ooit hadden, en niet alleen naar de letterlijke weerslag daarvan die op papier is beland. ,,De gemeente heeft al vaker maatwerk beloofd. In de praktijk hebben wij de indruk dat het vaker neerkomt op ‘nee, tenzij’ dan op ‘ja, mits'. We hopen dat het andersom kan worden.”

Ook gaf hij aan dat agrariërs behoefte hebben aan meer ruimte om te experimenteren met initiatieven op het gebied van duurzaamheid, de energietransitie en het rechtstreeks leveren van hun producten aan consumenten (zonder tussenhandelaren).