STEP wil jaarlijks op de Markt Moeierboompje uitreiken

Het uitreiken van het Moeierboompje moet ‘een blijvende en jaarlijkse gebeurtenis’ worden. Dat plan heeft Stichting Etten-Leur Promotion (STEP) opgevat om inwoners met een bijzondere verdienste te eren. ,,De tijd is er rijp voor’’, denkt initiatiefnemer en STEP-lid Jac van Dongen. ,,De maatschappij is op het moment een beetje los zand.’’

STEP wil dat de onderscheiding voortaan wordt uitgereikt op 21 juni. Cafébaas  Van Dongen zal de gedachte achter deze nieuwe traditie op de Nieuwjaarsborrel in café De Klomp op 2 januari nader toelichten. ,,Dan hoor je ook meer over de uitreiking zelf en wie dat gaat doen.’’ 

De bevolking krijgt de kans voordrachten te doen, die door STEP worden beoordeeld. De prijs is met name bedoeld voor mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt op sociaal op maatschappelijk gebied. Jac van Dongen kwam in 2015 al op het idee om een speciale onderscheiding in het leven te roepen. Hij liet een zilveren speld ontwerpen met het Etten-Leurse symbool bij uitstek: de Moeierboom. Het kleinood werd vormgegeven door edelsmid Jurgen van Laarhoven. 

Intussen is het Moeierboompje incidenteel uitgereikt aan Lauran Mol, Jos de Zwart en Wim van den Brink. ,,Dat zijn drie mensen die zich voor anderen hebben ingezet ‘rond’ de Moeierboom. Maar het is niet zo dat we er nu een Ettense prijs van maken. Dat geeft alleen maar strijd en dat is juist niet de bedoeling’’, zegt Van Dongen, die ook niet van tegenhanger van de Leurse Adriaan van Bergenprijs wil spreken.

Deze week is de stichting tot de conclusie gekomen dat het de moeite waard is om de prijs jaarlijks officieel uit te reiken. STEP wil dat er een traditie van maken om dat te doen op de plek bij de Moeierboom staat, op de Markt. Jac van Dongen: ,,De uitreiking op de langste dag is een idee van Lauran Mol. Bij de boom willen we nog eens stilstaan bij het gemeenschapsgevoel.’’