Volledig scherm
© Herbert Kats

Sloop of toch behoud voormalig internaat Edward Poppe in Etten-Leur?

Etten-Leur - De slopershamer erin of de voorgevel van het voormalig internaat Edward Poppe in Etten-Leur behouden? Dit najaar wordt de knoop doorgehakt, er liggen drie scenario's: slopen en honderd woningen bouwen, de voorgevel laten staan en honderd woningen bouwen of zelfs 120 woningen bouwen met behoud van de gevel.

De gemeenteraad gaat 30 oktober op bezoek bij het oude internaat en krijgt daar de plannen gepresenteerd. ,,We gaan ons best doen het gebouw te behouden", stelt de Etten-Leurse architect Ernst Joosten die tevens bestuurslid is bij de Stichting Behoud Erfgoed Wederopbouw Noord-Brabant. ,,Met de stichting richten we ons op het bewaren van gebouwen die na de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd in de wederopbouwperiode. Het juvenaat Edward Poppe valt daaronder." Samen met onder meer Piet Paantjens van de Adviescommissie Cultuurhistorische  Bebouwing wordt 30 oktober in het pand uitleg gegeven over de historische waarde.   

Sloop

Het college van burgemeester en wethouders wilde eerder het pand  slopen en er honderd appartementen bouwen. De bouwkundige staat van het pand is volgens het gemeentebestuur slecht, de cultuurhistorische waarde te verwaarlozen en nieuwbouw zou veel goedkoper zijn.  Het stuitte op veel verzet van onder meer omwonenden, de Adviescommissie Cultuurhistorische Bebouwing en de Stichting Behoud Erfgoed Wederopbouw Noord-Brabant. Maar ook de politiek kwam in verzet. Ons Etten-Leur haalde vierhonderd handtekeningen op voor behoud van het pand aan de Edward Poppelaan. Een meerderheid van de raad veegde het collegevoorstel voor de zomer van tafel. 

Het college heeft nu drie scenario's voorbereid waarvan er twee met behoud van de voorgevel zijn. Veel zal afhangen van de financiën die met de voorstellen gemoeid zijn. Ook daar krijgt de raad op 30 oktober, in besloten kring,  informatie over. Na die vergadering komt het college met een aangepast voorstel naar de gemeenteraad. 

BN DeStem gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement