De Seniorenraad in Etten-Leur vreest een groot tekort aan woningen voor ouderen in deze gemeente.
Volledig scherm
De Seniorenraad in Etten-Leur vreest een groot tekort aan woningen voor ouderen in deze gemeente. © ROBIN UTRECHT

Seniorenraad voorziet fors woningtekort ouderen Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Het tekort aan woningen voor ouderen in Etten-Leur is fors en zal nog sterk groeien. Daarvoor vreest de Seniorenraad, die de politiek oproept om daar oog voor te hebben en zo mogelijk actie te ondernemen. 

Wonen is een van de speerpunten van de Seniorenraad, zo blijkt uit haar jaarverslag. Secretaris Cees Musters: "Etten-Leur vergrijst, het aantal ouderen groeit fors en het aantal woningen is ontoereikend in relatie tot de vraag. Daar moet de gemeente écht rekening mee houden. Dat betekent dat ze in prestatieafspraken vast moet leggen dat bij nieuwbouw voldoende oog is voor ouderen."

Brandbrief

Dat de Seniorenraad zélf er bovenop zit, bleek uit een brandbrief die in juli uitging naar het huidige Alwel en naar de gemeente. Terwijl in de aanvankelijke bouwplannen van de seniorenappartementen aan de Juvenaatlaan een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte was getekend, bleek die in in de feitelijke bouw vervangen door een extra appartement.

 Afgesproken is volgens het bestuur dat de Seniorenraad in de toekomst eerder betrokken wordt bij bouwplannen voor de doelgroep. "Op die manier kan beter advies worden uitgebracht", schrijft het bestuur in zijn jaarverslag. 

Verzorgingshuis

Tweede actiepunt van de Seniorenraad is de zorg voor ouderen. Musters: "Er is een groep ouderen die tussen wal en schip valt. Die zijn nog goed genoeg voor opname in een verzorgingshuis, maar te slecht om bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname naar huis te gaan. Dan komt het neer op familie en andere mantelzorgers." Omdat terugkeer naar de goede oude tijd niet mogelijk is, adviseert de Seniorenraad de politiek om ook hiér rekening mee te houden. 

Het was eigenlijk de bedoeling dat de raad net als veel andere organisaties zou opgaan in het nieuw gevormde gemeentelijke participatienetwerk. Maar de koepelorganisatie van senioren heeft besloten om nog minstens een jaar door te gaan, om te onderzoeken of de raad dié meerwaarde heeft die ze zelf vermoedt te hebben.

Quote

Niet alle organisa­ties voor ouderen hebben even goede lijntjes met de gemeente

Cees Musters, Secretaris Seniorenraad

Musters: "Er zijn veel organisaties die zich met ouderen bezig houden, maar niet alle hebben even goede lijntjes met de gemeente. In dit komende proefjaar gaan we onderzoeken of de belangen van ouderen wel voldoende gewaarborgd worden als ook de Seniorenraad zou opgaan in het participatienetwerk. Wij vermoeden dat er wat dat betreft ook op de langere termijn een taak is weggelegd voor een Seniorenraad."