Volledig scherm
Gerard van Offeren

Politiek Etten-Leur unaniem: 'Boetes voor dumpen van afval omhoog'

ETTEN-LEUR - De standpunten van de Etten-Leurse fracties liggen op veel vlakken  niet ver uit elkaar. Zo pleiten alle  partijen voor extra huisvesting voor ouderen, mag de huisartsenpost in Etten-Leur absoluut niet dicht, mogen de boetes voor het dumpen van afval omhoog en zijn alle fracties tevreden met het huidige beleid van afval scheiden.

Dit blijkt uit de Kieswijzer van BN DeStem. Van de twintig geformuleerde stellingen, zijn er maar vier waar de meningen echt uiteenlopen.  Zo vinden CDA, VVD en Leefbaar Etten-Leur dat de gemeente Etten-Leur voldoende windmolens telt. Volgens het CDA zijn alle locaties al benut en is er geen ruimte meer voor meer windmolens. Leefbaar Etten-Leur wil geen extra  windmolens omdat deze het natuurlijk karakter van het landschap en de horizon aantasten. D66, PvdA en GroenLinks zien wel mogelijkheden voor het opwekken van meer windenergie. Zo kan er volgens D66 nog een windmolen komen op bedrijventerrein Vosdonk aan de rand van de A58. PvdA vindt dat alle zeilen bijgezet moeten worden om de klimaatdoelstellingen te halen. Nieuwe technieken zullen nadelen van huidige windmolens verminderen of wegnemen verwachten de sociaal democraten. GroenLinks wil gewoon af van fossiele brandstoffen. De voordelen van windmolens wil de partij delen met alle inwoners.

Sluitingstijden horeca

Quote

Aan elk feestje komt een einde. Overlast tot diep in de nacht moet voorkomen worden

PvdA

De sluitingstijden van de horeca is een ander knelpunt. CDA, APB, D66, PvdA en GroenLinks vinden dat  het nu prima geregeld is met sluitingstijden van de horeca. Cafés moeten om 02.00 uur sluiten, een discotheek heeft in het weekend iets meer speling.  Of zoals de PvdA het zegt: 'Aan elk feestje komt een einde. Overlast tot diep in de nacht moet voorkomen worden.' 

ONS Etten-Leur meent dat overlast juist voorkomen wordt door mensen gespreid naar huis te laten gaan. Cafés moeten dus zelf weten wanneer ze dicht gaan. Zo houd je volgens ONS ook het uitgaanspubliek in Etten-Leur. De VVD vindt dat ondernemers zelf moeten beslissen wanneer ze sluiten en Leefbaar Etten-Leur wil  de openingstijden zo ruim mogelijk, rekening houdend met de omgeving. 

Boa's

Ons Etten-Leur, Leefbaar en de VVD zijn het ook eens over de boa's, die moeten  volgens de fracties altijd een wapenstok en handboeien bij zich hebben, om zo hun handhavende taken goed uit te kunnen voeren. APB, D66, PvdA en GroenLinks vinden het niet nodig. Als een situatie escaleert moet volgens deze fracties de politie ingeschakeld worden.

Toeristenbelasting

Een al veel besproken punt is de invoering van toeristenbelasting. APB, D66 en GroenLinks zijn voor, als het geld maar besteed wordt aan toerisme.De vijf  andere fracties zijn tegen. Toeristen moet je juist welkom heten stellen Leefbaar en VVD. Volgens de PvdA wegen de inkomsten niet op tegen de kosten die er mee gemoeid zijn. Ons Etten-Leur stelt dat 'toeristenbelasting de komst van toeristen niet stimuleert.' 

Drie stellingen:
1. Parkeren in het centrum van Etten-Leur moet gratis zijn.
Eens: Ons Etten-Leur, Leefbaar Etten-Leur
Oneens: CDA, APB, D66, VVD, PvdA, GroenLinks

2. De afvalstoffenheffing moet omlaag
Eens: CDA, VVD, ONS Etten-Leur, Leefbaar Etten-Leur
Neutraal: D66, PvdA
Oneens: APB, GroenLinks

3. De gemeente moet meer geld besteden aan onkruid bestrijding
Eens: Ons Etten-Leur
Neutraal: APB, D66, GroenLinks
Oneens: CDA, VVD, PvdA, Leefbaar Etten-Leur

BN DeStem gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement