Opknapbeurt in voorjaar voor Hobodreef

De Hobodreef in Etten-Leur wordt komend voorjaar grondig opgeknapt. Bewoners en wijkvereniging zijn uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst, dinsdagavond 13 december. Ze kunnen dan ook reageren op de plannen van de gemeente.

Het is de bedoeling is om in april of mei met de onderhoudsklus te beginnen. De trottoirs worden dan vernieuwd en rioolaansluitingen van woningen aangepast. De huizen krijgen op de erfgrens een ontstoppingsputje. Vanaf dat putje wordt ook de aansluiting op het gemeentelijk riool vervangen. Bovendien worden twee parkeerplaatsen herbestraat met bestaand materiaal. De gemeente verwacht wel dat er na een kleine herinrichting ‘een paar’ parkeerplaatsen extra zullen zijn.

Daarnaast voorziet het plan in aanpassing van het groen aan de Hobodreef. Enkele plantvakken verdwijnen, andere worden voorzien van nieuwe beplanting.

De info-avond van de plannen wordt gehouden in wijkcentrum De Gong. De avond begint om 19.30 uur. Na de presentatie liggen de plannen nog drie weken ter inzage.

'Een 'paar'

parkeervakken

meer na klus'