Volledig scherm
De Pijler kampt met een fors huisvestingsprobleem. Volgens het bestuur van de scholenkoepel SKPOEL wordt hard gewerkt aan een oplossing. © EDMUND MESSERSCHMIDT

Onderwijsinspectie houdt na klachten ouders extra toezicht op basisschool De Pontus

ETTEN-LEUR - De Onderwijsinspectie houdt de komende tijd extra toezicht op de gang van zaken rond de huisvesting van basisschool De Pontus in Etten-Leur.

De Pontus en basisschool De Leest maken beide deel uit van één brede school, De Pijler, die een te groot aantal leerlingen telt. Om die reden krijgen vier groepen van De Leest al geruime tijd les in lokalen van basisschool De Hasselbraam. En nu komen daar ook twee groepen vijf van leerlingen van De Pontus bij. Die krijgen dit jaar les in respectievelijk de teamkamer en de bibliotheek en dat vindt ook de inspectie onaanvaardbaar. 

Dát er een oplossing moest komen vinden ook de ouders, maar de wijze en tijdstip van communicatie is bij velen van hen erg slecht gevallen. Zeven ouders hebben een klacht ingediend bij de onderwijsinspectie. Het is nu aan het bestuur van scholenkoepel SKPOEL om orde op zaken te stellen. Geen eenvoudige opgave, want er zijn ‘in het verleden zaken nagelaten of niet goed opgepakt, waardoor we in feite met de rug tegen de muur staan’, schrijft interim-directeur Ruud van der Star in een brief aan de ouders. De onderwijsinspecteur spreekt van ‘een overmachtssituatie waarvoor een oplossing moet worden gezocht'. 

Zo is Etten-Leur één van de weinige gemeenten in Nederland die geen integraal huisvestingsplan heeft. Dat is in 2010 verlopen. Ook wordt een verplicht jaarlijks voortgangsgesprek van de gemeente met  de schoolbesturen al jaren niet gevoerd. Interimbestuurder Henkjan Bootsma van SKPOEL wil slechts kwijt dat er in goed overleg nu wel degelijk gewerkt wordt aan dat voor alle brede scholen geldende integraal huisvestingsplan. Hard nodig, want voor zover bekend kampen ten minste twee andere brede scholen in de gemeente (De Vleer en D'n Overkant) met een (fors) huisvestingsprobleem.

Morgen, vrijdag 26 oktober, verhuizen de twee groepen vijf van De Pontus met goedkeuring van de Medezeggenschapsraad naar De Hasselbraam. De directie is verzocht om de eerste twee tot vier weken met de kinderen mee te lopen van en naar de ongeveer een kilometer verder gelegen Hasselbraam. Met ouders wordt gezocht naar mogelijkheden om de veiligheid te garanderen.