Volledig scherm
© Politie/Facebook

Noodweer? Dan mag agent op de romp schieten

De politie schoot dinsdagochtend een man neer in Etten-Leur. Dat gebeurde na een aantal waarschuwingen. Wanneer mag een agent zijn pistool gebruiken? En wat zijn de eventuele consequenties? 

1. Mag de politie bij dreiging meteen geweld gebruiken?
De politie mag geweld gebruiken om de rechtsorde te handhaven, maar dat geweld moet altijd in verhouding staan tot de situatie en het misdrijf.  Pas als de politie de verdachte een paar keer heeft gewaarschuwd en heeft geprobeerd - zoals dat in vakjargon heet - te de-escaleren, mogen er wapens worden gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan pepperspray of een wapenstok.  Ook kan een agent de politiehond inzetten. Pas in het uiterste geval mag hij zijn vuurwapen trekken.

2. Mag hij dan meteen op de verdachte schieten?
Dat hangt af van de situatie. De agent kan eerst een waarschuwingsschot lossen, maar als er sprake is van noodweer, mag hij schieten. 

3. Op welk lichaamsdeel moet hij dan richten?
Als de agent iemand aan moet houden die van een ernstig feit wordt verdacht, is hem geleerd om op de benen van de verdachte te schieten. Bij noodweer mag hij op de romp schieten, zoals dinsdag in Etten-Leur is gebeurd. 

4. Wanneer is er sprake van noodweer?
Als een agent zelf in gevaar is of wanneer een verdachte een ander persoon (levens)gevaarlijk bedreigt. 

5.  Wat gebeurt er na een schietincident, zoals in Etten-Leur?
De Rijksrecherche gaat onderzoeken of het vuurwapengebruik rechtmatig was. De agent die heeft geschoten wordt gehoord. Het totale onderzoek duurt ongeveer zes weken. De officier van justitie bepaalt uiteindelijk of de agent conform de richtlijnen heeft gehandeld.

6. Mag de agent tijdens het onderzoek wel blijven werken?
Als er bij de start van het onderzoek geen twijfels zijn over de rechtmatigheid van het wapengebruik, mag hij zijn functie blijven uitoefenen. Zo niet, dan kunnen maatregelen tegen de agent worden genomen.

Bron:  politie