Volledig scherm
© Martin Ommering

Niet drukker in parkeergarage na verlaging tarief bij invoering nieuw parkeerbeleid in Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Er circuleren na het in januari 2017 ingevoerde nieuwe parkeerregime in en rond het Etten-Leurse centrum te veel verschillende vergunningen. Voor de gebruikers is de status daarvan in de blauwe zones niet altijd even duidelijk. Zelfs de handhavers hebben het er lastig mee omdat zij het ook niet altijd precies weten hoe het zit.

Die punten zijn naar voren gekomen bij de evaluatie over het eerste jaar rond het vernieuwde parkeerbeleid, maar er is nog meer. De parkeerschijf die is bedoeld voor mensen die op bezoek gaan bij vergunninghouders, blijkt nogal fraudegevoelig. En de verlaging van het dagtarief (van 8 naar 5 euro) voor een plek in de parkeergarage, heeft niet tot een spectaculaire toename van het aantal parkeerders geleid. Automobilisten die er wel gaan staan, blijven er niet langer dan in de periode voor de aanpassingen.

Minder

Mede door die verlaging van het dagtarief, maar ook door de aanpassing van de prijs van een abonnement (van 1075 naat 750 euro) die bewoners van appartementen in de omgeving van de garage moeten neertellen, is er vorig jaar bij de gemeente ruim een ton minder binnengekomen. Met die lagere opbrengst uit de parkeergarage had de gemeente wel rekening gehouden.

De 64 abonnementhouders van een plek in die ondergrondse garage, vinden de hoogte van hun jaarlijkse bijdrage ondanks de tegemoetkoming van de gemeente nog steeds buiten alle proporties. Een aantal gebruikers wil het liefst naar een plek elders waar gratis of tegen een lager tarief geparkeerd kan worden.

Opgelost

Met de uitbreiding van het gebied voor vergunninghouders zijn de parkeerproblemen voor bewoners aan de randen van het oude gebied wel opgelost, maar het probleem verschuift nu naar de nieuwe rand om het gebied waar moet worden betaald of een vergunning nodig is.

Over de blauwe zones is nog wel veel onduidelijkheid over plekken waar vergunninghouders wel of niet voor langere tijd mogen staan. Op de ene plek kan dat wel, elders weer niet. Er komt nog een aanvullend onderzoek die naar een oplossing moet leiden.

Gratis

Sinds de invoering van het nieuwe parkeerbeleid is er wel altijd voldoende plaats in de blauwe zones. Met name bezoekers die niet langer dan een kwartier ergens hoeven te zijn, maken meer gebruik van de mogelijkheid dat zij er die korte tijd gratis mogen parkeren. Dat laatste was destijds een tegemoetkoming aan de winkeliers.

Dat 'gratis kwartiertje' heeft vorig jaar ook doorgewerkt op het aantal uitgeschreven bekeuringen. Die inkomsten zijn teruggelopen van 30.000 euro in 2016 naar 22.000 in 2017.