Volledig scherm
© Thinkstock

Gemeenten bieden sportclubs leningen om complex te verduurzamen

ETTEN-LEUR/MOERDIJK - Sportclubs in Etten-Leur kunnen geld besparen. Onder meer op (baan-)verlichting, door isolatie of plaatsing van zonnepanelen. De gemeente helpt daarbij. Ze verstrekt leningen en biedt een gratis ‘duurzaamheidsscan’ aan.

Quote

Wij zijn onze hele accommoda­tie aan het verbeteren en verduurza­men

Ron Hofman, Penningmeester DSE

In de afgelopen maanden is intensief overleg gevoerd met verschillende sportverenigingen over mogelijkheden om te verduurzamen. Zeker negen clubs hebben al aangegeven dat ze mee willen doen om samen de kosten te drukken. Deze clubs werken ook al samen om kosten voor de bar te drukken middels een gezamenlijke inkoop en gaan ook samen op zoek naar een afvalinzamelaar om kosten te besparen.

Ron Hofman is penningmeester van één van die negen, voetbalvereniging DSE. ,,Wij zijn onze hele accommodatie aan het verbeteren en verduurzamen. Er komt LED-verlichting in de masten, de kantine, de kleedkamers, we krijgen een energiezuinig plafond en we koppelen het gas af en gaan onze energie opwekken middels zonnepanelen”, somt hij op.

Op termijn naar nul

Er is inmiddels een scan uitgevoerd bij DSE. Jaarlijks is de club tussen de 16.000 en 18.000 euro kwijt aan kosten voor gas en elektriciteit. Dat bedrag gaat op termijn naar nul, weet Hofman al. ,,De scan leert ons wat we daar precies voor moeten doen.” DSE heeft voor die maatregelen ook een lening afgesloten bij de gemeente.

De gemeente heeft met de clubs onder andere gesproken over energiecontracten en -tarieven en gezamenlijke inkoop van energie, vervangen van veldverlichting door LED-lampen, het aanbrengen van zonnepanelen en subsidiemogelijkheden.

LED

,,We stimuleren dit graag”, zegt wethouder Kees van Aert. ,,Dus zijn we al met een aantal clubs gaan kijken wat zij kunnen doen om te verduurzamen. Dat is goed voor het milieu en levert ze een kostenbesparing op. Dat valt bijvoorbeeld te bereiken door betere isolatie, aanpassing van de elektrische installatie of het plaatsen van zonnepanelen.”

Quote

We stimuleren dit graag

Kees van Aert, Wethouder gemeente Etten-Leur

De sportkantines zijn allemaal al in beheer van de clubs zelf. Ze investeren dus in hun eigen panden. De lichtmasten worden in eigendom overdragen aan de clubs, zodat zij daarna voor het ‘verLEDden’ 30 procent subsidie op de investeringskosten bij het rijk kunnen aanvragen. Voor het resterende deel kunnen ze bij de gemeente een geldlening aanvragen.

Leningen

Quote

Je kunt één keer een lening aanvragen voor bijvoor­beeld isolatie van je pand en één keer voor het plaatsen van zonnepane­len

Kees van Aert, Wethouder gemeente Etten-Leur

Want Etten-Leur verstrekt ook leningen. Die kunnen verenigingen eenmalig aanvragen. ,,Wat een aantal clubs niet weet, is dat dat ‘eenmalig’ per onderdeel geldt”, zegt wethouder Kees van Aert. ,,Dus je kunt één keer een lening aanvragen voor bijvoorbeeld isolatie van je pand en één keer voor het plaatsen van zonnepanelen.” 

In de gemeente Moerdijk is het voor sportclubs sinds vorig jaar mogelijk om een stimuleringslening af te sluiten. Er wordt tot nu toe door één club uit de gemeente gebruik van gemaakt. Een woordvoerder van de gemeente kan vanwege de privacywet niet zeggen om welke club het gaat. Wel dat het geld dat de sportclub heeft geleend is gebruikt voor een zonnepanelen-installatie. 

Verduurzamingsopgave

Ondanks het geringe aantal aanmeldingen voor de lening, zet de gemeente Moerdijk het initiatief voort. ,,Wij zien geen reden om te stoppen met de stimuleringslening”, meldt een woordvoerder. ,,Er staat ons allemaal, en dus ook de verenigingen, nog een grote verduurzamingsopgave te wachten. De stimuleringslening kan onze verenigingen helpen aan investeringsruimte om te kunnen verduurzamen.” 

Quote

Er staat ons allemaal, en dus ook de verenigin­gen, nog een grote verduurza­mings­op­ga­ve te wachten

Woordvoerder gemeente Moerdijk

De woordvoerder meldt daarnaast dat de regeling niet alleen voor duurzaamheidsmaatregelen, maar ook voor toegankelijkheids- en veiligheidsmaatregelen gebruikt kan worden.

Verschillende maatregelen

Quote

Wordt een veld een half uur niet gebruikt, dan kan het licht uit

Woordvoerder gemeente Moerdijk

Sportclubs kunnen zich aanmelden voor de lening ,,tegen aantrekkelijke voorwaarden en een lage rente” als hun accommodatie ouder is dan tien jaar. De hoogte van de lening is minstens 2.500 en maximaal 50.000 euro. Het geleende geld kan worden gebruikt voor onder andere de aanleg van zonnepanelen, het nemen van isolatiemaatregelen, de aanschaf van een zonneboiler, aangepast sanitair, een (rolstoel)lift, rookmelders, alarmsystemen of veiligheidsglas.

De stimuleringslening is niet de enige methode die de gemeente gebruikt om sportclubs te laten verduurzamen. Wanneer de veldverlichting bij een complex in eigendom is van de gemeente, wordt bij vervanging van de verlichting waar mogelijk het gebruik van LED-verlichting toegepast. 

Brandt de hele avond

LED-verlichting verbruikt minder energie en kan door de verenigingen gericht worden in- en uitgeschakeld. ,,Wordt een veld een half uur niet gebruikt, dan kan het licht uit. Dit in tegenstelling tot de conventionele veldverlichting die een opwarm- en afkoeltijd heeft, waardoor het in de praktijk de hele avond blijft branden en onnodig veel energie verbruikt”, aldus de woordvoerder.

Daarnaast gaat de gemeente dit najaar aan de slag met de vertaling van het nationaal sportakkoord naar een lokaal sportakkoord. ,,Eén van de onderwerpen hierin is duurzame sportinfrastructuur. Bij de totstandkoming van het lokale akkoord zal hier aandacht aan worden besteed. Wat dit concreet betekent, hangt af van wensen en behoeften van de betrokken sportclubs en organisaties.”