Volledig scherm
© Thinkstock

Forse stijging ozb Etten-Leur lijkt van de baan: Hoe kon dat zo gebeuren?

ETTEN-LEUR - De gemeenteraad van Etten-Leur wil dat er tonnen minder gestoken wordt in potjes voor het opvangen van onzekerheden (522.000 euro) en voor cliënten van de gemeente en het Werkplein die hun betalingsverplichtingen niet nakomen. 

Het Werkplein reserveert de komende jaren jaarlijks 754.000 euro voor die zogenaamde dubieuze debiteuren en dat kan omlaag, vinden diverse fracties. Wethouder Ger de Weert zegde een gesprek daarover met het Werkplein toe. Zoals hij ook toezegde dat het bedrag dat de gemeente reserveert voor eigen dubieuze debiteuren met 50.000 wordt verlaagd naar een ton,

Quote

Ik ga in overleg met het Werkplein over de dubieuze debiteuren.

Ger de Weert, Wethouder Financiën Etten-Leur

Ook ziet de raad in meerderheid forse bezuinigingsmogelijkheden bij de gemeenschappelijke regelingen. De gemeentelijke bijdragen voor bijvoorbeeld de GGD, Veiligheidsregio en Belastingsamenwerking kunnen met tonnen omlaag, vindt de raad, zoals ook de bijdrage aan de Rekenkamer omlaag kan.

De onroerendezaakbelasting hoeft dan minder sterk te stijgen (nog ‘maar’ 5 en niet ruim 14 procent), de parkeertarieven zouden wellicht niet op alle fronten omhoog hoeven, er kan mogelijk tóch onderzoek worden gedaan naar blauwalg in de Westpolderplas en er hoeft minder bezuinigd te worden op kleine verkeersmaatregelen.

De gemeenteraad vergaderde maandagavond over de Kadernota, waarin voorstellen worden gedaan over de begroting voor de komende jaren. De meeste partijen hadden flink hun best gedaan om met B en W mee te denken over een andere verdeling van middelen. Het CDA had zijn voorstellen zelfs door ambtenaren laten doorrekenen.

Waar in tegenstelling tot de voorstellen van B en W vermoedelijk niet op bezuinigd wordt, is de maaltijdvoorziening voor minima. En er gaat, zoals al viel te verwachten, géén extra budget (345.000 euro) naar de verbouwing van het stadskantoor en het Oude Raadhuis. 

Quote

Ik wil u wel een onderzoek toezeggen naar de mogelijkhe­den voor een weg onder het spoor bij het Lichttoren­hoofd.

Kees van Aert, Wethouder Etten-Leur

Wethouder Kees van Aert zegde toe dat hij laat onderzoeken of er in de toekomst extern extra financiële mogelijkheden te vinden zijn voor aanleg van een weg onder het spoor bij het Lichttorenhoofd. Daarmee zou een dagelijks terugkerend verkeersprobleem (filevorming en onveilige situaties voor langzaam verkeer) worden opgelost. 

Wethouder Martin van der Bijl zei het voorstel van meerdere fracties om meer te doen met reclamegelden, te omarmen. Verzoek is een eigen reclamebeleid op te zetten, reclamemasten en banners te plaatsen. Dat zou tonnen aan inkomsten opleveren. Van der Bijl temperde wat dat laatste betreft overigens al te hoog gespannen financiële verwachtingen. 

De gemeenteraad vergadert op 1 juli opnieuw over de Kadernota. Pas dan worden besluiten genomen.