Forse stijging ozb en hogere parkeertarieven Etten-Leur: Gemeente moet broekriem aanhalen

VideoETTEN-LEUR - De gemeente Etten-Leur wil de onroerendezaakbelasting (ozb) volgend jaar met 15,8 procent verhogen. Dat is een extra verhoging van 14,2 procent en betekent dat een gemiddeld huishouden volgend jaar ruim 41 euro meer kwijt is aan ozb. 

Verder wacht Etten-Leur een verhoging van de parkeertarieven (naar 50 cent per kwartier in de parkeergarage Centrum en naar 20 cent voor vijf minuten op straat) en overweegt de gemeente om toeristenbelasting te heffen. Daarnaast worden investeringen in de openbare ruimte minder vanzelfsprekend en bezuinigt de gemeente drie ton op de bedrijfsvoering (denk aan het niet invullen van vacatures of het herverdelen van werk).   

Dat zijn alle voorstellen van B en W aan de raad om iets te doen aan de zorgwekkende financiële positie van de gemeente. Voorstellen dus, waarover de gemeenteraad nog moet beslissen. Want het zou best kunnen dat die raad op heel andere manieren denkt de gaten te kunnen dichten. 

Quote

Ook de jaren na 2020 zouden met miljoenen­te­kor­ten worden afgesloten, als we nu geen maatrege­len nemen.

B en W gemeente Etten-Leur

Feit is dat Etten-Leur al drie jaar op rij kampt met een tekort op de begroting. Het jaar 2018 is uiteindelijk afgesloten met een tekort van ruim 2,8 miljoen. Voor dit jaar verwacht de gemeente opnieuw een tekort van 3,3 miljoen. Ook de jaren daarna zouden zonder maatregelen met miljoenentekorten afgesloten worden. De bodem van de reserves is in zicht en dat geeft grote risico's voor de toekomst. 

Tandje minder

Om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen is het noodzakelijk dat er minder geld wordt uitgegeven (investeringen) en er meer binnenkomt, via bijvoorbeeld belastingen. In de Kadernota doen B en W een groot aantal voorstellen voor de korte en langere termijn. Om het helder te maken heeft het college precies op een rij gezet wat de gemeente doet, waartoe ze verplicht is en op welke terreinen het wellicht een tandje minder kan. Waarbij uitgangspunt is dat de gemeente bij de goedkoopste vijf in de regio blijft horen en de gemeente veilig, heel en schoon blijft.

Quote

Hoe moeilijk het ook is, ook het sociaal domein ontkomt niet aan financiële maatrege­len.

B en W gemeente Etten-Leur

Hoewel er politieke partijen zijn die eerder aangaven dat het sociaal domein (zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg) buiten schot moet blijven, zeggen B en W dat het sociaal domein ‘hoe moeilijk dat ook is, niet ontkomt aan financiële maatregelen.’ De kosten blijven ook op die posten stijgen de komende jaren. Ingrepen zijn dan ook nodig. Als het voorstel van B en W wordt gevolgd, worden de ziektekosten voor minima die een pluspakket kozen (‘extra uitgebreid’) ongeveer een tientje per maand duurder. Het bedrag om het eigen risico af te kopen, stijgt namelijk van 60 naar 185 euro.  

Westpolderplas

B en W stellen ook voor om het onderzoek naar overbodige verkeersborden, dan voor komend jaar op de rol stond, niet uit te voeren, minder geld uit te trekken voor kleine verkeersmaatregelen en bijvoorbeeld ook geen onderzoek te doen naar de Westpolderplas (toekomst plas en bestrijding blauwalg). De gemeenteraad belegt dinsdag een ontmoeting met inwoners en andere partners om over de voorstellen te spreken (vanaf 19.30 uur in het Stadskantoor). De burgemeester, Miranda de Vries, nodigt de inwoners van harte uit om vooral mee te praten en ideeën aan te dragen. 

Volledig scherm
© Lex van Lieshout