Volledig scherm
De gemeente Etten-Leur krijgt weliswaar meer geld uit het Gemeentefonds, maar 'we moeten ons daarmee niet rijk rekenen', waarschuwt wethouder De Weert. © Thinkstock

Financiële meevaller van 1,6 miljoen euro voor Etten-Leur

ETTEN-LEUR - De gemeente Etten-Leur krijgt dit jaar 1,6 miljoen euro extra uit het Gemeentefonds. Dat bedrag bestaat uit twee grote componenten: geld voor Jeugdzorg en voor loon- en prijscompensatie voor bestaande regelingen zoals de Participatiewet.

Hoewel dit een meevaller is, nuanceert wethouder Ger de Weert: ,,Het is een incidenteel bedrag waarmee we geen structurele uitgaven mogen dekken. Ook is niet bekend of het ministerie randvoorwaarden koppelt aan de besteding van de bijdrage voor Jeugdzorg. 

Quote

Dus blijft er reden voor voorzich­tig­heid.

Ger de Weert, Wethouder Financiën Etten-Leur

Voor de meicirculaire, waarin deze meevaller staat, verscheen, ging de gemeente Etten-Leur er nog vanuit dat er dit jaar een gat van 3,3 miljoen euro is in de gemeentebegroting. Die 1,6 miljoen kan daar van af worden getrokken, maar onduidelijk is welke eventuele tegenvallers er de tweede helft van dit jaar nog op de loer liggen. ,,Dus blijft er reden voor voorzichtigheid", aldus de wethouder. 

Maandag vergadert de gemeenteraad over de Kadernota. Daarin staan de plannen van de gemeente voor de komende jaren. Waar kan nog geinvesteerd worden, waar kan bezuinigd worden en hoe komt de gemeente aan extra inkomsten. Voorstellen die nu onder meer op tafel liggen zijn de verhoging van de parkeertarieven en de onroerendezaakbelasting met 15,8 procent.