Fiat voor opknapbeurt ‘lelijkste plek’ Etten-Leur

Etten-Leur zet de grondige opknapbeurt voor het stationsgebied door, maar niet zonder reeks op- en aanmerkingen vanuit de politiek. Op de valreep van goedkeuring klonk opnieuw gemor over het schrappen van de lang gewenste wijkverbinding. Dat het college de komende jaren vier miljoen uittrekt voor wat D66 ‘de lelijkste plek van Etten-Leur noemt, krijgt echter voldoende steun van de fracties.

Met een volwaardige wijkverbinding tussen noord en zuid wilde Etten-Leur tot een jaar geleden nog een eind maken aan de huidige, rommelige perronoversteek. Ook toen stuitte dat op een blokkade van ProRail, die als beleid hanteert dat er geen nieuwe gelijkvloerse overgangen bij mogen komen.

Voordat de gemeenteraad maandagavond een klap op de Stationsvisie van het college gaf laaide toch weer de discussie over de wijkverbinding op. Vooral het harde ‘nee’ van ProRail tegen een tunnel (kosten 10 miljoen) kon op weinig begrip rekenen. ,,De wijkverbinding wil iedereen, maar er is geen geld voor’’, vatte het VVD-raadslid Frank Vrolijk de situatie kernachtig samen. Voor het CDA gaf de doorslag dat ‘opnieuw bakkeleien’ met ProRail alleen maar tot uitstel zou leiden. ,,We moeten aan de slag met wat er nu voorligt’’, zei de CDA’er Richard Weijers. Hij sprak van een prachtig plan om het stationsgebied definitief af te helpen van de huidige ‘jarenzestiguitstraling’.