Volledig scherm

Etten-Leurse fracties stellen vragen over stalling in boerenschuren

ETTEN-LEUR - Fractie De Regt en Leefbaar Etten-Leur willen dat de gemeente flexibeler omgaat met inwoners die hun leegstaande schuren willen gebruiken voor ‘statische opslag’ (opslag van goederen die niet regelmatig hoeven te worden verplaatst, zoals caravans, red.). De fracties hebben vragen over dit onderwerp gesteld aan het college van B en W van Etten-Leur.

„Als een boer stopt met zijn bedrijf en zijn schuur wil verhuren voor het stallen van caravans, mag de schuur niet groter zijn dan 400 vierkante meter en moet de agrarische bestemming worden omgezet naar een bedrijfsbestemmming”, verklaart raadslid Clasien de Regt de vragen. „De meeste schuren zijn rond de 700 vierkante meter. Dat betekent dat de schuur moet worden afgebroken, want gedeeltelijk vullen mag niet. Afbreken kost veel geld. Dat is kapitaalvernietiging.” Ook vindt De Regt dat er sprake is van rechtsongelijkheid. „Iemand die nog actief boert mag een schuur tot 1.000 vierkante meter verhuren.”

De fracties vragen zich af waarom de gemeente geen gebruik maakt van de mogelijkheid om iemand toestemming te verlenen om een grotere schuur te verhuren. „Die bevoegdheid heeft de gemeente. Een aantal boeren heeft in de loop der jaren een aanvraag daarvoor ingediend, maar ze zeggen dat ze er niet doorheen komen bij de gemeente”, aldus De Regt.

Volgens gemeentewoordvoerder Anne-Marie van Ommeren besloot de gemeenteraad in 2013 unaniem om voor actieve agrarische bedrijven 1.000 vierkante meter als bovengrens vast te stellen. Dat maximum is in het bestemmingsplan Buitengebied vastgelegd.

De gemeente geeft aan dat de raadsvragen en de nieuw op te stellen Omgevingsvisie aanleiding zijn het maximum nogmaals tegen het licht te houden.

Lees het complete verhaal, inclusief een toelichting op het bestemmingsplan, in BN DeStem