Volledig scherm
Foto ter illustratie. © Thinkstock

Etten-Leur wil een sportformateur voor een fitte en gezonde gemeente

ETTEN-LEUR - Iemand die verschillende partijen met elkaar verbindt voor een fit en gezond Etten-Leur. De komst van die persoon is een wens van de gemeente.

Het college vraagt daarom een rijksbudget van 15.000 euro aan om een zogenoemde sportformateur in te huren. Het is de bedoeling dat die formateur het proces begeleid om een lokaal sportakkoord op te stellen. Na de afronding van het sportakkoord wil de gemeente 60.000 euro aanvragen om de plannen die door de formateur zijn opgesteld in 2020 en 2021 uit te voeren.

Sportakkoord

,,Het doel van het nationaal sportakkoord is om zoveel mogelijk mensen van alle leeftijden in beweging te krijgen”, zegt wethouder Kees van Aert. ,,Dat trekken we door in een lokaal akkoord. In dat akkoord zetten we niet alleen in op een sportiever, maar ook op een gezonder Etten-Leur.” 

Van Aert doelt daarmee op het matigen van alcoholgebruik, het creëren van bewustwording rond overgewicht en het rookvrij maken en houden van sportvelden.

Partners bij elkaar brengen

,,We doen er al best veel aan om onze inwoners fit te maken en te houden. Zo hebben we bijvoorbeeld Etten-Leur Actief en onze buurtsportcoaches”, zegt Van Aert. Ondanks dat er al initiatieven zijn die zich inzetten voor een actiever Etten-Leur, ziet de wethouder een grote toegevoegde waarde in een formateur. ,,Voor een akkoord heb je altijd verschillende partners nodig. Aan de formateur is het de taak om die partners bij elkaar te brengen.”

Quote

Voor een akkoord heb je altijd verschil­len­de partners nodig

Kees van Aert, Wethouder

Het gaat daarbij om onder andere scholen, sportverenigingen, gezondheidszorg en het sociaal domein. ,,Avoord zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat ze meedoen omdat het goed is om ouderen in beweging te krijgen. De GGz heeft misschien ook wel een groep mensen waarvan het goed is dat ze actiever worden. Zo zijn er nog veel meer groepen die betrokken kunnen raken.”

Bilateraal 

De taak van de formateur is in de eerste fase te inventariseren wie eraan mee wil doen en vervolgens het lokale akkoord opstellen. Vervolgens werkt hij twee jaar mee aan het uitvoeren, waarna het zonder hulp van de formateur voortgezet moet kunnen worden. ,,Met het akkoord werken we bilateraal. Het is dus niet zo dat alleen de gemeente eraan hoeft te trekken.”

Quote

Het is een voordeel als het iemand is die de activitei­ten die al lopen kan blijven voortzet­ten

Kees van Aert, Wethouder

Voor de rol van sportformateur heeft het college al iemand op het oog. Wie dat is, mag Van Aert nog niet zeggen. ,,Het is wel een voordeel als het iemand is die de activiteiten die al lopen kan blijven voortzetten. Iemand die al partners en sportverenigingen in Etten-Leur kent. Een makkelijke binnenkomer voor hetgeen wat er moet gebeuren. We hopen zo een vlotte start te maken.”