Volledig scherm
Aan bier geen gebrek. © Gerard van Offeren/Pix4Profs

Etten-Leur verklaart verbod op schuurfeesten nader: 'Alcoholgebruik erg lastig te handhaven'

ETTEN-LEUR - Alcoholgebruik op schuurfeesten is bijzonder lastig te handhaven. Dat is de reden waarom de gemeente Etten-Leur ze verbiedt.

Dat wil niet zeggen dat de plaatselijke jeugd verstoken blijft van dergelijke feesten. In omliggende gemeenten mogen ze wél worden gehouden, maar dat is dan de zorg van de desbetreffende gemeentebesturden. "Iedere gemeente heeft hierin haar autonome beleid en afwegingskader."

Dat schrijven B en W op vragen van Leefbaar Etten-Leur. Deze partij vroeg zich af hoe het college er bij komt dat er veel gedronken worden, zowel door 18-plussers als 18-minners, op schuurfeesten. B en W zeggen zich te baseren op ervaringen van andere gemeenten, die worden gedeeld binnen de regionale horecapool.

"Alhoewel er vaak wordt gewerkt met zogenaamde leeftijdbandjes, is het alcoholgebruik bij dit soort feesten bijzonder lastig te handhaven."

Schuurfeesten voor grote groepen voornamelijk jongeren, vervolgen B en W, worden gehouden op locaties die daarvoor niet bestemd zijn en ook niet aan de wettelijke eisen met betrekking tot veiligheid, milieu en geluid voldoen.' 

De drankjes worden afgekocht met een vast entreebedrag en dat stimuleert het drankgebruik. "Een dergelijke verstrekking past evenmin binnen het alcoholmatigingsbeleid dat in het kader van de volksgezondheid wordt nagestreefd." 

De jeugd in Etten-Leur kan in de eigen gemeente nog wel naar tentfeesten en outdoor festivals. Daar moeten drankjes apart worden afgerekend. Voorbeelden zijn Popelucht, Just Dance, Streetlife en het Smartlappenfestival.