Het aardgasverbruik in Nederland moet de komende 30 jaar worden teruggebracht tot vrijwel nul. Elke gemeente stelt daarvoor een eigen Transitievisie Warmte op.
Volledig scherm
Het aardgasverbruik in Nederland moet de komende 30 jaar worden teruggebracht tot vrijwel nul. Elke gemeente stelt daarvoor een eigen Transitievisie Warmte op. © ANP

Etten-Leur stippelt route uit naar aardgasvrije toekomst

ETTEN-LEUR - Binnen 30 jaar moet Etten-Leur aardgasvrij zijn, net als de rest van Nederland. En hoewel 2050 misschien nog ver weg klinkt, moeten overheden nu al alle zeilen bij zetten om die stap naar een aardgasvrije samenleving op tijd te kunnen zetten. In Etten-Leur moet volgend jaar bekend zijn welke wijken als eerste geheel van het gas af gaan.

In Etten-Leur ligt er nu een ‘Startnotitie Transitievisie Warmte’. Een soort routekaart, die uitlegt welke stappen nodig zijn om het doel - een plan voor aardgasvrij Etten-Leur - te bereiken.

Het gebruik van aardgas om te koken en om panden te verwarmen zorgt voor de uitstoot van koolstofdioxide (CO2). En de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 leidt weer tot de klimaatverandering, die nu al zorgt voor onder meer intensere hittegolven, zwaardere regenbuien en zeespiegelstijging.

Quote

Het gebruik van aardgas leidt tot CO2-uit­stoot, die leidt tot klimaatver­an­de­ring, en die leidt weer tot bijvoor­beeld intense hittegol­ven en hevige buien

Nederland heeft een handtekening gezet onder verschillende internationale verdragen, waarin is afgesproken de klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken. En dat kan alleen door de uitstoot van broeikasgassen snel terug te brengen tot bijna nul. De Nederlandse doelstellingen zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord, waarin staat dat de uitstoot in Nederland in 2050 95 procent lager moet liggen dan in 1990 het geval was.

Aardgas uitbannen

Om die doelstellingen te halen, moeten ook alle Nederlandse gemeenten plannen smeden om de uitstoot binnen hun grenzen terug te dringen. Daarvoor werken alle regio’s nu aan een RES (Regionale Energie Strategie, waarin de nadruk ligt op het duurzaam opwekken van elektriciteit) én aan een Transitievisie Warmte, waarin de nadruk ligt op het uitbannen van aardgas als energiebron.

Etten-Leur moet vóór het eind van 2021 zo’n Transitievisie vaststellen, waarin in elk geval moet staan welke wijken in de stad voor 2030 worden losgekoppeld van het gasnet en hoe. Daarbij is aandacht voor de gebruikte technieken en voor de verdeling van de kosten.

Ruimte voor nieuwe technieken

De gemeente kiest er bewust voor nu nog niet al te veel vast te leggen voor de periode na 2030, omdat de technieken die onze vertrouwde cv-ketels kunnen vervangen nog volop in ontwikkeling zijn. Door nog niet meer dan tien jaar vooruit te kijken, houdt Etten-Leur bewust ruimte om daarna weer nieuwe technieken in te passen.