Volledig scherm
De gemeente Etten-Leur pakt illegaal gebruik van gronden en groen door inwoners wijk voor wijk aan. © Gerard van Offeren

Etten-Leur pakt illegaal gebruik grond en groen aan

ETTEN-LEUR - De gemeente Etten-Leur pakt ook in 2019 het illegaal gebruik van gemeentegrond en gemeentelijk groen aan. Welke wijken aan de beurt zijn moet nog bepaald worden.

Sinds 2015 ziet Etten-Leur toe op onrechtmatig gebruik van gronden die de gemeente toebehoren. Ze handhaaft daar ook op.  Dat gebeurt voor wijk. 

Quote

Het speelt in alle gemeenten dat inwoners zich stukjes grond toe-eigenen

Woordvoerster, Gemeente Etten-Leur

Grauwe Polder, Centrum-West en De Grient waren de afgelopen jaren aan de beurt of liggen nu nog onder een vergrootglas. Welke wijken het komend jaar aan de beurt komen is nog niet bekend. Daarover moeten burgemeester en wethouders nog besluiten.

Het speelt in alle gemeenten dat inwoners zich stukjes grond toe-eigenen. Het doel van de handhaving is om illegaal gebruik van gemeentegrond te beëindigen en te voorkomen dat de gemeente gronden verliest door verjaring.

Quote

Kan het stuk grond niet verkocht worden, dan wordt het teruggevor­derd

Woordvoerster, Gemeente Etten-Leur

Tot nu toe wordt steeds eerst gestart met een inventarisatie van onrechtmatig in gebruik genomen snippergroen in een wijk. Vervolgens worden alle betrokken bewoners  aangeschreven en wordt er een informatieavond georganiseerd. "We vinden het namelijk belangrijk de bewoners goed te informeren en hen vóóraf op de hoogte te brengen", zegt een woordvoerster. 

Bij de handhaving wordt gekeken of de grond eventueel verkocht kan worden aan de degene die de gemeentegrond of het groen onrechtmatig in gebruik heeft. Is dit niet mogelijk, dan wordt de grond terug gevorderd. In het laatste geval zal de gemeente haar grond opnieuw inrichten.  

De gemeente neemt zich, zo blijkt uit de begroting voor komend jaar, overigens voor om gedoe over het eigendom van grond te voorkomen.  Ze schrijft: "We pakken het illegaal gebruik aan. Om te voorkomen dat soortgelijke problemen opnieuw ontstaan, besteden we bij de opzet van ruimtelijke plannen extra aandacht aan het vermijden van snippergroen."

Verenigingen

Voorgaande items vallen in de begroting onder het kopje 'sport, cultuur en recreatie'. Op dat terrein neemt de gemeente zich volgend jaar nog meer voor. Zo wil Etten-Leur de verenigingen stimuleren om nog meer zelfredzaam te zijn. Ook gaat ze met de sportverenigingen in gesprek over de vraag of zij nog meer onderhoudstaken kunnen uitvoeren. 

Ook stellen B en W de raad voor om verenigingen alleen met activiteitensubsidies en in faciliterende zin te ondersteunen. Verder wil het college verenigingen meer ruimte binnen de bestaande gebruiksregels van het bestemmingsplan bieden, zodat zij hun accommodaties intensiever kunnen gebruiken. 

De gemeenteraad spreekt zich binnenkort uit over de begroting voor 2019.