Directeur Tonny van de Ven van Alwel: ,,Met de bouw van 200 tot 250 kleine en betaalbare appartementen wordt voorzien in de behoefte die aan dat type woningen bestaat.
Volledig scherm
Directeur Tonny van de Ven van Alwel: ,,Met de bouw van 200 tot 250 kleine en betaalbare appartementen wordt voorzien in de behoefte die aan dat type woningen bestaat. © JAN STADS/Pix4Profs

Etten-Leur: nieuwbouw honderden kleine en betaalbare woningen

ETTEN-LEUR - Woningcorporatie Alwel bouwt de komende jaren tussen de tweehonderd en tweehonderdvijftig kleine en betaalbare appartementen in Etten-Leur. Corporatiedirecteur Tonny van de Ven zegt dat daarmee wordt voorzien in de grote behoefte die aan dit woningtype bestaat. 

Niet alleen de gemeente, maar ook organisaties als de Seniorenraad wijzen op het belang van nieuwbouw voor doelgroepen als ouderen en starters. ,,De woningen die we nu realiseren zijn bestemd voor mensen met een krappere beurs en dat zijn vaak ouderen en starters", zegt Van de Ven.

De appartementen worden gebouwd op de volgende locaties: De Vier Leeuwen, Het Withof, De Streek (fase 3 en 4), de Van 't Hoffstraat in Het Kompas. 

De prijsklasse is tot 710 euro, maar veel van de appartementen zullen een huurprijs tot 640 euro krijgen. Tot 710 euro kun je huurtoeslag krijgen. De woningen zijn klein, tussen de 60 en 80 vierkante meter. Ze zullen niet alleen klein en betaalbaar, maar ook duurzaam zijn, zegt Van de Ven. Dat betekent dat er nagenoeg geen CO2 wordt uitgestoten om ze te verwarmen, dat er geen gas in zit, de warmte duurzaam wordt opgewekt en de elektriciteit zo duurzaam mogelijk wordt opgewekt.   

Alwel is een jaar geleden voortgekomen na fusie tussen AlleeWonen (Breda en Roosendaal) en WEL (de woningstichting in Etten-Leur). Gevolg van die fusie was een jaarlijkse miljoenenbesparing, want er kon met minder mensen en efficiënter gewerkt worden. Alwel heeft de huurdersbelangenverenigingen gevraagd wat zij met die miljoenen wilden doen en één van de belangrijkste verzoeken was bouwen. En snel. 

Quote

Ruime eengezins­wo­nin­gen met drie of vier slaapka­mers, die staan er al genoeg in Et­ten-Leur.

Tonny van de Ven, Directeur Alwel

Sociale huurwoningen in het betaalbare segment. Van de Ven: ,,Want ruime eengezinswoningen met drie of vier slaapkamers, die staan er al genoeg in Etten-Leur.” Aan woningen voor arbeidsmigranten is ook in deze gemeente zeker behoefte, maar op dat segment richt Alwel zich niet. Ook is er zeker vraag naar vormen voor begeleid wonen, maar die behoefte wordt regionaal opgepakt. Van de Ven: ,,Op de korte termijn hebben wij geen plannen om dergelijke woningen in Etten-Leur te realiseren.”   

In de toekomst is het belang van een goede gedifferentieerde wijken - zoals in Etten-Leur -  volgens Alwel groot. Van de Ven: ,,Dat houdt wijken (bijna) als vanzelf gezond en leefbaar en zorgt voor draagvlak voor allerlei wijkvoorzieningen. Zeker als de locaties groter zijn is het goed te kijken wat voor een wijk een goede combinatie van koop/huur en van prijsklassen is.”