Volledig scherm
© Nieuwe Nobelaer

Etten-Leur en aannemer praten verder over Nieuwe Nobelaer

ETTEN-LEUR - De gemeente Etten-Leur en Van Wijnen Groep N.V. zijn met elkaar in gesprek over hun conflict betreffende de bouwopdracht voor het nieuwe cultuurcentrum Nieuwe Nobelaer. De aannemer uit Baarn spande een kort geding aan omdat hij meent dat de order van zo’n 13,5 miljoen aan hem moet worden gegund.

Tijdens de rechtszaak vorige week stonden ze lijnrecht tegenover elkaar. De voorzieningenrechter vond het ‘een erg lastige kwestie’, zo zei ze zelf. Aangezien de partijen al voor de tweede keer in de rechtbank stonden, vroeg ze nadrukkelijk aan Van Wijnen en de gemeente om toch nog eens te proberen er met elkaar uit te komen. ,,Zo niet, dan ga ik vonnis wijzen, maar dat zal gezien de complexheid van de materie wel wat tijd vergen”, aldus de rechter.

Praten met elkaar

De partijen hebben dus besloten alsnog met elkaar te gaan praten. Dat bevestigt woordvoerder Koen Keesmaat van de gemeente Etten-Leur desgevraagd. De advocaat van Van Wijnen wil verder geen mededelingen doen.

Van Wijnen maakt aanspraak op de bouworder omdat de aannemer uiteindelijk als enige met een bod uit de bus kwam tijdens de inschrijvingsprocedure voor de bouw van de Nieuwe Nobelaer.

Boven budget

Een lang verhaal, dat er echter op neerkomt dat de gemeente de order desondanks niet aan Van Wijnen wil gunnen, omdat hij met zijn offerte boven het gemeentelijk budget zit; 13,5 miljoen versus 10,5 miljoen. De gemeente voert ook aan dat het bod niet marktconform zou zijn en uitgelegd zou kunnen worden als staatssteun aan een particulier bedrijf.

Quote

De kans dat Van Wijnen Bouwgroep alsnog de opdracht krijgt, is gezien het uitgespro­ken standpunt van de gemeente niet erg groot

De kans dat Van Wijnen Bouwgroep alsnog de opdracht krijgt, is gezien het uitgesproken standpunt van de gemeente niet erg groot. Eerder lijkt het erop dat de gemeente bereid zou zijn om (een deel van) de tot nu toe gemaakte kosten van de aannemer te betalen. Van Wijnen zou tot nu toe zo’n 130.000 euro onkosten hebben gemaakt en 50.000 euro hebben besteed aan juridische bijstand. Los uiteraard van de gederfde winst.

Er is de gemeente heel wat aan gelegen om tot een snelle oplossing te komen. In de dagvaarding vroeg Van Wijnen een dwangsom van 1 miljoen euro als het bouwbedrijf de opdracht niet krijgt.

Niet openbaar

Welke termijn de partijen elkaar nu voor de gesprekken hebben gesteld, wordt niet geopenbaard. Zoals heel veel rondom de nieuwbouw van de Nieuwe Nobelaer besloten blijft.

De gemeente wil een nieuwe aanbesteding doen met een gewijzigde bouwopdracht. Het streefbedrag is geheim, maar uit het kort geding viel af te leiden dat de gemeente daarvoor zo’n 12,6 miljoen in de buidel heeft.