Volledig scherm
Na afbouw geeft De Streek een nieuwe impuls aan de wijk Grauwe Polder © Gemeente

‘Goed letten op sociale effecten nieuwbouw‘

Wethouder Ron Dujardin vindt het van het grootste belang dat Etten-Leur een goede regie houdt op de balans tussen sociale- en koopwoningen. Prestatieafspraken met de woonstichting WEL en de huurdersvereniging HBV voorzien in versnelde bouw van circa honderd huurhuizen tot 2021. ,,Dat moet zo gebeuren dat de wijken een goede sociale opbouw houden. Dat maakt wonen in Etten-Leur prettig.’’

Dujardin wil een mix van woonvormen, verdeeld over de gemeente. Beschikbare grond moet in zijn ogen niet alleen naar koop- of alleen naar sociale woningbouw zal gaan. Veel gemeenten kampen met het probleem dat ze ‘veel van hetzelfde’ in een wijk hebben. ,,Bij ons gaat het minder in lange halen.’’ Als voorbeeld haalt hij het Withof-terrein aan, waar tot 2020 nog 80 nieuwe appartementen staan ingetekend. Die zouden in ‘substantiele’ mate het plan van de Woonstichting Etten-Leur (WEL) kunnen invullen. ,,Misschien wel in de verhouding 60-20, dat weet ik nog niet precies.’’

De wethouder wil een goede spreiding op alle locaties die vrijkomen. Hij voorziet op korte termijn geen compleet nieuwe wijken. ,,Wat we toevoegen moet aansluiten bij de vraag. Ook dat is in het belang van de sociale samenhang.’’ Dujardin vindt dat de gemeente WEL moet helpen om de woningdruk op de sociale markt het hoofd te bieden. Spreiding is voor hem daarbij een sleutelwoord. ,,De Streek, waar ook koopwoningen komen, geeft een impuls aan de hele Grauwe Polder.’’ In dit nieuwbouwdeel van de wijk worden de komende vier jaar jaarlijks dertig huurwoningen opgeleverd.

Dujardin ziet ook kansen op vrijkomende plekken als de huidige locatie van de Nieuwe Nobelaer, zwembad Banakker en het voormalige kantoorpand De 4 Leeuwen bij het station. Daarnaast zijn er in de Juvenaatlaan in 2018 al 74 sociale huurwoningen voorzien. De bouw begint daar in het komend jaar.

De wethouder noemt ook de Van ’t Hofstraat, waar Wel in 2017 een besluit over neemt. ,,Mogelijk wordt daar – in overleg met de huurders – een deel van de woningen vervangen. Het kan zijn dat opknappen van de huisjes voor WEL niet rendabel is, denkt hij. In De Baai, een nog oudere wijk, gebeurt dat juist wel. ,,Zo kunnen we in de toekomst nog het nodige oplossen’’, meent de wethouder.