Etten-Leur - 30-3-2020 - Foto: Pix4Profs/Marcel Otterspeer - Boskalis werkt in opdracht van het waterschap aan een keersluis aan het einde van de Bollendonkseweg in Etten-Leur. Die is al ver klaar.
Volledig scherm
Etten-Leur - 30-3-2020 - Foto: Pix4Profs/Marcel Otterspeer - Boskalis werkt in opdracht van het waterschap aan een keersluis aan het einde van de Bollendonkseweg in Etten-Leur. Die is al ver klaar. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Een heuse waterkering, middenin de polder

ETTEN-LEUR/ZEVENBERGEN De afgelopen maanden werd er hard gewerkt in de polder tussen Zevenbergen en Etten-Leur, om ervoor te zorgen dat de omgeving droge voeten houdt. Een waterkering bij de monding van de Leursche Haven moet ervoor zorgen dat die waterloop niet overstroomt, wanneer het water in de Mark hoog staat. 

Het gemaal met keersluis, dat gebouwd is door Boskalis, moet nu binnen twee weken af zijn. Dat vertelt Hein van Middelaar namens waterschap Brabantse Delta. De nieuwe keersluis ligt op een kilometertje van de bebouwde kom van Zevenbergen, maar ligt wel op grondgebied van de gemeente Etten-Leur.

De Leursche Haven mondt uit in de rivier de Mark. ,,Als het water in de Mark hoog staat, lopen ook zijrivieren als de Leursche Haven vol. Die voeren naar een achterliggend gebied. Bij een hoge waterstand zijn de dijken langs dat riviertje niet veilig”, vertelt hij. Deze dijken voldoen namelijk niet meer aan de hedendaagse eisen. 

Quote

Bij een hoge waterstand waren de dijken langs de Leursche Haven niet meer veilig

Hein van Middelaar, Waterschap Brabantse Delta

,,Eens in de zes jaar toetsen we die dijken op veiligheid en kijken we of ze aan de normen voldoen. Onlangs zijn er nieuwe normen vastgesteld, waar de dijken niet aan voldeden. Bij een hoge waterstand waren ze niet veilig.”

Toen moest Brabantse Delta kiezen: of de dijken werden verbeterd, of er kwam een waterkering met gemaal. Het werd dat laatste. ,,We begonnen met een zoektocht naar de beste wijze om het achterland langs de rivier veilig te maken. We konden de bestaande dijken verbeteren, of een gemaal neerzetten bij de monding waar de Leursche Haven uitstroomt in de Mark.”

10 kilometer aan dijken

Het zou gaan om zo’n 10 kilometer aan dijken. ,,Die liggen veelal in natuurgebieden, en met de dijkverbetering zouden we ook veel huizen raken die prachtig aan de dijk staan. Dat bracht zoveel kosten en impact met zich mee, dat we besloten hebben dat niet te doen”, legt Van Middelaar uit. Dus kwam er een waterkering.

Hoe werkt dat gemaal dan precies? ,,De keersluis gaat dicht op het moment dat het water in de Mark hoog staat. Het is een grote constructie met dubbele deuren om maximale veiligheid te waarborgen. Als het water op de Mark hoog staat, gaan die deuren dicht.”

Maar als het blijft regenen, moet de Leursche Haven juist ook water kunnen afvoeren. ,,Dat kan niet als de keersluis dicht zit, daarom zit er ook een pompgemaal bij. Door die aan te zetten, wordt het water vanuit de Leursche Haven naar de Mark gepompt.”

Wachten op hoog water

Als de waterkering klaar is, is het wachten op hoog water totdat hij in werking kan. ,,Dat kan gebeuren tussen 1 oktober en 1 april. Vanaf die periode kunnen de rivieren hoog water hebben. Natuurlijk is er van tevoren wel uitvoerig getest of ze waterdicht zijn en van afstand bedienbaar zijn”, zegt Van Middelaar. ,,We hoeven ons dus geen zorgen te maken dat de keersluis niet werkt.”