Narcissen in Grauwe Polder: in die wijk zijn inwoners van Etten-Leur het meest tevreden over de gemeente.
Volledig scherm
Narcissen in Grauwe Polder: in die wijk zijn inwoners van Etten-Leur het meest tevreden over de gemeente.

De Keen voelt zich veiliger dan De Baai

ETTEN-LEUR - Van de bewoners van wijk De Keen in Etten-Leur voelt 94 procent zich meestal/altijd veilig, voor mensen die in De Baai wonen ligt dat percentage op 78 procent. Dat blijkt uit de Burgerpeiling van ‘WaarStaatJeGemeente’ waar Etten-Leur ook in 2019 weer aan meedeed.

Daaruit komt net als in 2018 naar voren dat inwoners van Etten-Leur zich het vaakst onveilig op plekken waar jongeren rondhangen (45 procent) en/of rondom uitgaansgelegenheden (19 procent). Een op de zes voelt zich soms of vaak onveilig bij het treinstation (16 procent), in het centrum (15 procent) of bij het winkelgebied (12 procent). 

In het openbaar vervoer (11 procent) en in het eigen huis (7 procent) voelen mensen zich relatief minder vaak onveilig.

Rapportcijfer ongeveer hetzelfde

Het algemene rapportcijfer dat inwoners aan hun gemeente geven is 6,9, een tiende lager dan in 2018. De tevredenheid over Etten-Leur is het grootst onder bewoners van De Grauwe Polder die de gemeente een 7,2 geven. Het minst tevreden zijn de mensen van De Grient die op een 6,4 uitkomen.

De 1.351 (van de 5.200 benaderde) burgers die de vragenlijsten invulden, beoordeelden de prestaties van Etten-Leur op vier terreinen: woonomgeving, dienstverlening gemeente, relatie burger-gemeente en zorg/welzijn.

Het meest tevreden over hun woon- en leefomgeving zijn de inwoners van Schoenmakershoek, die dat specifieke onderwerp een 7,4 gaven. De bewoners van Hooghuis, De Baai en mensen die in het buitengebied wonen, waarderen hun eigen omgeving met een 6,7. De overige wijken zitten daar tussenin qua score.

Iets lagere scores

De relatie die inwoners met de gemeente Etten-Leur hebben, krijgt gemiddeld een 6,2 en dat is 0,2 lager dan in 2018. Het gaat dan bijvoorbeeld over het vertrouwen in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd en de mate waarin ze luistert naar de inwoners, zich flexibel opstelt en doet wat ze zegt.

De dienstverlening krijgt een 6,9, een tiende lager dan vorig jaar. Inwoners zijn het meest te spreken over de mate waarin medewerkers zelf de vragen zo goed mogelijk beantwoorden tot een oplossing proberen te komen.

Vergeleken met andere ongeveer even grote gemeenten, scoort Etten-Leur steeds rond de gemiddelde uitkomsten.

Burgerpeiling

De Burgerpeiling wordt sinds 2010 jaarlijks gehouden. Het college van B en W ziet het liefst dat de peiling voortaan om de twee jaar wordt gehouden om zo wat geld uit te sparen. Dat zou dan voor ‘andere raadsinformatiedoeleinden’ gebruikt kunnen worden.