Volledig scherm
Inwoners van Etten-Leur die op een opvallende manier in de problemen zitten, waarbij ingrijpen nodig wordt geacht, kunnen ook de komende maanden bezoek aan huis verwachten. © ThinkStock

Controles aan huis in Etten-Leur voortgezet

ETTEN-LEUR - In Etten-Leur worden de komende negen maanden nog meerdere huisbezoeken afgelegd bij inwoners van wie vermoed wordt dat ze in de problemen zitten. Daarbij kan het gaan om schulden, uitkeringsfraude of gezondheidsproblemen. 

De gemeente, het UWV, de Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank en de politie werken hierbij samen. Zij dragen adressen voor. De bewoners mogen niet weigeren om aan het onderzoek mee te werken: ,,Dat zou het lastig maken de problemen te constateren", licht gemeentewoordvoerster Carolien van Peer toe. Maar, zegt ze: ,,privacy is gegarandeerd.”

Met deze controles aan huis wil de gemeente onveilige woonsituaties opheffen, illegaliteit en illegale bewoning aanpakken en de veiligheid, leefbaarheid en gezondheid voor bewoners verbeteren. Leegstand, overbewoning, overlast en (brand-)veiligheidsrisico's hoopt de gemeente met deze controles ook te lijf te gaan. 

Daarnaast is het een manier om zorgsignalen in beeld te brengen en inwoners die geen hulp vragen toch ondersteuning te bieden. Verder zijn de controledagen bedoeld om diverse vormen van fraudezaken op te sporen. 

Quote

Mensen kunnen niet weigeren aan het onderzoek deel te nemen. Anders wordt het lastig de problemen te signaleren.

Woordvoerster Carolien van Peer, Gemeente Etten-Leur

Tot nu toe zijn er twee controledagen geweest. Daarbij zijn vijftien huisbezoeken afgelegd. Bij één persoon met kleine kinderen bleek sprake van een zorgelijke financiële situatie. Dat verzoek had tot gevolg dat betrokkene zelf ingreep, met als gevolg dat hij weer bijstand kreeg. Ook een ander pand, waar regelmatig arbeidsmigranten woonden, werd bezocht, maar dat bleek leeg te staan. Omwonenden zijn geïnformeerd en getipt waar ze met eventuele toekomstige overlastmeldingen naartoe kunnen. 

Verder zijn vier 'zorgsignalen’ doorgegeven. Een ging over de hygiëne in een huis van een persoon wiens psychische situatie zorgelijk wordt genoemd. Op een ander adres werd cannabis gebruikt in aanwezigheid van een heel jong kind. Daarnaast zijn er meerdere gevallen van fraude met inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie vastgesteld. Dat leidde er onder meer toe dat gekort werd op uitkeringen en toeslagen.  

Na oktober wordt het project geëvalueerd. Bij een positieve uitkomst wordt het staand beleid en worden maandelijks dergelijke controles uitgevoerd.